23
jul
'21
Rapport VON (Vrije Ondernemers Noordwijk): GOM blijkt zelf de grootste onttrekker van 1e klas bollengrond.
Geschreven door VON (Vrije Ondernemers Noordwijk)

De VON uit ongenoegen tegen wijzigen bestemming agrarisch gebruik naar wonen perceel Kraaierslaan.

De VON (Vrije Ondernemers Noordwijk) laat in een brief aan de gemeenteraad hun ongenoegen blijken over het in algemeen onttrekken van agrarische objecten aan de markt en op dit moment speciaal het perceel van de Kraaierslaan 34. Brief VON: Er is op 28 juni jl. onder nummer 2021-014485 een aanvraag ingediend betreffende het gehele perceel Kraaierslaan 34 plus de naastgelegen kas, om de bestemming...

agrarisch gebruik te wijzigen naar wonen (burgerbestemming). In ons rapport hebben wij melding gemaakt over dit object. Veel jonge agrariërs hadden interesse in Kraaierslaan 34 en hebben ook een bod uitgebracht. De gemeente heeft hun verzekerd dat het object agrarisch zou blijven en derhalve alleen aan een agrariër verkocht zou kunnen worden. 

Nu blijkt dat het toch niet is verkocht aan een agrariër en dat er zelfs een aanvraag tot burgerwoonbestemming is ingediend. Exact waar wij voor hebben gewaarschuwd in ons rapport. Dit is een zéér onwenselijke gang van zaken. Als de gemeente hierin toestemt maakt u het onmogelijk voor starters en jonge agrariërs om hun vak uit te oefenen. Dit heeft een negatief gevolg voor de toekomst van jonge agrariërs en voor het gebied.

In de afgelopen jaren zijn er door de werkwijze van GOM vele agrarische objecten aan de markt onttrokken. In 2020 is Duinschooten 23 ook al onttrokken aan de agrarische markt en zou dit het volgende object zijn. Als we zo doorgaan zullen er nog vele volgen waarna agrarische activiteiten nog slechts voor een handvol grote agrarische ondernemers is weggelegd en het gebied economisch verarmd.

Wij maken ernstig bezwaar tegen deze ontwikkeling. De gemeente belemmert hiermee een gezonde doorstroming in het agrarische vak. De gemeente handelt hiermee ook in strijd met de ISG. De ISG heeft o.a. als doel de vitaliteit van het bollencomplex te bevorderen en dit beleid om agrarische opstallen te slopen of te wijzigen naar burgerwoonbestemming staat hier haaks op.

Wij vragen u als gemeenteraad dan ook om hier niet in mee te gaan en deze spaarzame agrarische objecten te behouden voor de agrarische sector en in het bijzonder voor onze jonge agrariërs.

Met vriendelijke groet,
De VON (Vrije Ondernemers Noordwijk)
www.vonoordwijk.nl 

Foto > Google Maps.