27
jul
'21
College van B&W ziet onvoldoende noodzaak om zorgombudsman aan te stellen.
Geschreven door Bron: Gemeente Noordwijk

College van B&W ziet onvoldoende noodzaak om zorgombudsman aan te stellen.

Eén van de acties uit het coalitieakkoord 2019-2022 'Betrokken, Helder en Daadkrachtig' van het college van B&W, is het onderzoeken van de mogelijkheid voor het aanstellen van een zorgombudsman. In een brief geeft het college van B&W de gemeenteraad van Noordwijk de uitkomsten van het onderzoek. Er is onderzocht wat de taken en doelen van een zorgombudsman zijn, hoe de reeds bestaande...

infrastructuur en praktijk eruit zien en hoe vanuit inwonersperspectief gedacht wordt over het aanstellen van een zorgombudsman.

Het in beeld brengen van de bestaande infrastructuur en praktijk levert het volgende op. De bestaande infrastructuur biedt diverse mogelijkheden om klachten op te lossen. Er komen in de praktijk weinig klachten voor.
Met de Adviesraad sociaal domein is gesproken over de behoefte aan een Zorgombudsman. De Adviesraad heeft aangegeven dat zij de meerwaarde van een zorgombudsman niet ziet.

Bij gemeente Teylingen is reeds een pilot uitgevoerd met een lokale zorgombudsman. De pilot heeft het volgende opgeleverd. Er heeft een aantal interessante gesprekken plaatsgevonden, maar het uiteindelijk beeld is dat er niet veel mis gaat en de behoefte aan een lokale ombudsman er eigenlijk niet is. In Teylingen is daarom na de pilotperiode besloten om geen vervolg te geven aan de lokale zorgombudsman.

Op basis hiervan wordt het volgende geconcludeerd. De huidige infrastructuur wordt als passend gekwalificeerd. Daarmee is er volgens het college van B&W van de gemeente Noordwijk onvoldoende noodzaak om een zorgombudsman aan te stellen voor het gemeentelijk sociaal domein.

Bovengenoemd beeld en daaruit voortvloeiende conclusie is besproken met de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman stelt dat het beeld herkenbaar is en deelt de getrokken conclusie.

Wel heeft de Nationale ombudsman een aantal aanbevelingen gedaan voor het vervolg. Ook de Adviesraad sociaal domein heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Hierbij worden de gedane aanbevelingen benoemd, klik hier voor de aanbevelingen.