Datum: 31-07-2021 - 18:52
21
jul
'21
Onderzoek samenwerking Belastingen Bollenstreek en Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Onderzoek samenwerking Belastingen Bollenstreek en Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid.

De twee samenwerkingsverbanden op het gebied van belastingen 'Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek' (gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen) en 'Gemeentelijke Belastingen Kennemerland Zuid' (gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort) zijn een onderzoek gestart naar mogelijke samenwerking op het gebied van gemeentelijke belastingen. De intentionele fase (voorverkenning)...

is bijna afgerond en de bevindingen zijn positief. Met het vaststellen van de bestuursopdracht geeft het college van B&W van de gemeente Noordwijk (samen met de colleges van de vijf andere gemeenten, als die ook instemmen) opdracht de mogelijkheden tot samenwerking verdergaand te laten onderzoeken.

Belastingen Bollenstreek (gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen) 
Belastingen Bollenstreek is een samenwerking op het gebied van gemeentelijke belastingen en WOZ (Wet waardering onroerende zaken) tussen de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen.

Belastingen Bollenstreek verzorgt de WOZ-waardering van alle panden en de heffing en de inning van de diverse belastingen. De gemeenten bepalen zelf het beleid en dus ook de hoogte van de tarieven die in rekening worden gebracht.