Datum: 01-10-2023 - 16:58
20
jul
'21
Bouw tijdelijke schoolvoorziening op voormalig terrein Ireneschool binnenkort van start in Noordwijkerhout.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Bouw tijdelijke schoolvoorziening op voormalig terrein Ireneschool binnenkort van start.

Een aannemer gaat de komende weken aan de slag om een tijdelijke schoolvoorziening te bouwen op de lege plek aan de Viaductweg (voormalig terrein Ireneschool) in Noordwijkerhout. Hier kunnen kinderen van De Prinsenhofschool terecht. De aannemer bouwt een tijdelijk gebouw met 3 lokalen, bijbehorende voorzieningen en een klein speelplein met fietsenrekken. Hij doet dat in opdracht van de gemeente...

Het basisonderwijs in Noordwijkerhout heeft te weinig plekken. De tijdelijke voorziening geeft ruimte. Het een tijdelijk gebouw aan de Viaductweg is speciaal voor De Prinsenhofschool. Het gaat om deze locatie.

De gemeente heeft aan omwonenden een brief gestuurd om hun op de hoogte te stellen. Maar ook communiceert de gemeente een e-mailadres. Wie vragen heeft kan daar gebruik van maken.

De aannemer voert eind juli 2021 voorbereidende werkzaamheden uit. Het gaat om het aanleggen van de riolering, de waterleiding, elektriciteit en het plaatsen van platen. Deze zijn de fundering voor het tijdelijke gebouw.

Vanaf maandag 16 augustus 2021 plaatst de aannemer het tijdelijke gebouw. De Geverstraat blijft daarbij bereikbaar voor autoverkeer. Vervolgens monteert hij het gebouw af en richt hij het verder in. Op donderdag 19 augustus 2021 begint hij met het aanleggen van het speelplein.

Als alles voorspoedig verloopt zijn het tijdelijke schoolgebouw en het speelplein eind augustus 2021 gereed. De gemeente geeft in de bewonersbrief aan dat zij ondertussen zoekt naar oplossingen voor het tekort aan ruimte.

Foto's tekeningen gemeente Noordwijk. Foto's BON.