16
jul
'21
Voortgang herinrichting Sportpark De Boekhorst. (update juli + foto's)
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Voortgang herinrichting Sportpark De Boekhorst. (update juli + foto's)

De renovatie van het sportpark De Boekhorst is in een laatste fase beland. De nieuwbouw van de clubgebouwen van VVSB/Northa en de tennisvereniging De Boekhorst liggen op schema waardoor het mogelijk is om met de laatste fase van de herinrichting van het Sportpark te starten. Om deze fase te kunnen realiseren heeft de gemeente een tweetal aanbestedingen gehouden: een voor het 'sport'...

en een voor het 'civiele' gedeelte. In een eerdere fase is er gesproken over een hogere ballenvanger langs De Zanderij, hiermee is in de week van 5 juli 2021 een begin gemaakt. (zie foto's) In dezelfde week is men begonnen met de aanleg van het handbalveld en de mini tennisbanen.

Van oud naar nieuw clubgebouw
Na voltooiing van het multifunctionele gebouw kunnen VVSB en Northa verhuizen van het oude gebouw naar het nieuwe clubgebouw, waarna de oude kantine gesloopt zal worden en er op deze locatie een kunstgras voetbalveld kan worden gerealiseerd.

De sloop van de oude accommodatie start begin augustus 2021. Ook worden de entree en de fietsenstalling gerenoveerd. Als laatste worden de waterpartij en de calamiteitenweg gerealiseerd en is het sportpark eind dit jaar in zijn geheel vernieuwd.

Multifunctioneel clubgebouw
De bouw van een multifunctioneel clubgebouw vindt plaats in opdracht van de gemeente Noordwijk. De bouw maakt onderdeel uit van de totale renovatie van Sportpark De Boekhorst in Noordwijkerhout. Het nieuwe multifunctionele clubgebouw biedt straks ruimte aan voetbalvereniging VVSB, handbalvereniging Northa, een buitenschoolse opvang (BSO) en De Praktijk voor fysiotherapie.

Oplevering gebouw
De bouwwerkzaamheden lopen voorspoedig en half juli 2021 wordt het clubgebouw casco opgeleverd. De verenigingen zorgen in de zomerperiode vervolgens zelf voor de afwerking van de binnenkant van het clubgebouw. Het clubgebouw kan daardoor vanaf komend sportseizoen 2021-2022 worden gebruikt.

Tennisvereniging De Boekhorst
In goede harmonie met de aannemer wordt de laatste hand gelegd aan de voltooiing van het clubhuis. Als gevolg van de winter omstandigheden is de oplevering iets vertraagd. De planning is nu laatste week juli 2021.
Op dit moment is gestart met de aanleg van de mini-tennisbanen. De beslissing over de aanleg van een 14e tennisbaan/keuze padelbanen is uitgesteld.

Bron: nieuwsbrief gemeente Noordwijk. Foto's logo BON en geen logo nieuwsbrief.