Datum: 04-08-2021 - 11:36
14
jul
'21
Raad kiest toch voor nieuwe raadzaal op binnenplaats gemeentehuis Noordwijk. (22 stemmen voor en 5 tegen)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Raad kiest toch voor nieuwe raadzaal op binnenplaats gemeentehuis Noordwijk. (22 stemmen voor en 5 tegen)

Het College van B&W heeft een raadsvoorstel gedaan voor een nieuwe raadzaal, dit naar aanleiding van het advies wat de daarvoor ingestelde werkgroep na een onderzoek heeft gegeven. De werkgroep adviseert om de binnenplaats van het gemeentehuis in Noordwijk aan te wijzen als de plek voor de nieuwe raadzaal (zie foto). Alle leden, afgevaardigden uit alle fracties, konden zich...

vinden in dit advies. Tijdens de Uitloopavond van de Commissie Ruimte op 7 juli stond het raadsvoorstel op de agenda, waarbij de mening werd gevraagd van de fracties. Aan de werkgroep was ook de opdracht gegeven om met een zo breed mogelijk gedragen voorstel/advies te komen. Je zou zeggen dat moet dus een appeltje-eitje zijn met weinig discussie, want alle leden in de werkgroep waren voor het advies. 

Maar niets was minder waar, er waren door de werkgroep drie voorstellen uitgewerkt voor een mogelijke toekomstige locatie van de raadzaal. Maar de VVD wilde nog graag de optie uitgewerkt zien van een mogelijke raadzaal in de centrale hal van het gemeentekantoor (voormalig gemeentehuis) in Noordwijkerhout. Dit zorgde voor uitstel en dat de beslissing pas in de raadsvergadering van 13 juli zou vallen.

In de raadsvergadering van 13 juli probeerde de heer Knapp namens de VVD (met steun van D66, Doen! en NZLokaal = 11 stemmen) met een ordervoorstel om opnieuw het besluit uit te stellen. Maar een meerderheid van 16 stemmen in de raad zag geen heil in verdere uitstel en wilde vanavond een besluit nemen over de plaats voor een nieuwe Raadszaal.

NZLokaal deed nog een poging (middels een amendement) met het voorstel om de raadsvergaderingen in de Duinpan van De Zilk te blijven houden, dit zou dan 1,36 miljoen investering en een jaarlijkse last van € 170.574,- besparen voor de gemeente. Immers De Duinpan staat er toch al en wordt al als zodanig gebruikt (buiten de coronatijd om dan). 

Een meerderheid van 22 stemmen zag dat voorstel van de Duinpan toch ook niet zitten, men wilde o.a. ook weer dichtbij het gemeentehuis zitten. De werkgroep had in opdracht van de gemeenteraad goed zijn huiswerk gedaan en de meerderheid van de raad wilde vasthouden aan het advies van de werkgroep: een nieuwe raadszaal op de binnenplaats van het gemeentehuis van Noordwijk.

De fractie van NZLokaal stemden samen met de heer van Dormolen van de VVD met 5 raadsleden tegen het raadsvoorstel. De heer Knapp van de VVD diende nog wel een amendement in met de afspraak over het behouden van het pand Voorstraat 28 en deze niet te gebruiken voor de uitbreiding. Ook op aandringen van GroenLinks gaat er goed gekeken dat de nieuwe raadzaal duurzaam wordt gebouwd.