Datum: 30-07-2021 - 16:04
14
jul
'21
Maar 2 van de 8 ingediende moties en amendementen aangenomen in gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Maar 2 van de 8 ingediende moties en amendementen aangenomen in gemeenteraadsvergadering.

Op dinsdag 13 juli 2021 vond er een digitale gemeenteraadsvergadering plaats van de gemeente Noordwijk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan de gemeenteraad...

zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

(Actuele) moties en amendementen met als onderwerpen o. a. de jaarrekening 2020, nieuwe raadszaal en het document ondermijning, ingediend tijdens gemeenteraadsvergadering 13 juli 2021 en de uitslagen van de stemming.

7.a.1a
Amendement leden Berg (Lijst Salman Noordwijk) en Rodenburg (NZLokaal) inzake: Jaarrekening 2021.
Stemmen voor: 15
Stemmen tegen: 12
Amendement: aangenomen

7.a.1b
Amendement lid Van Tol (PUUR) inzake: Restitutie verhoging parkeervergunningen.
Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 17
Amendement: verworpen

7.b.2
Amendement lid J.C.F. Knapp (VVD) inzake: Nieuwe raadzaal inzake Voorstaat 28.
Stemmen voor: 19
Stemmen tegen: 8
Amendement: aangenomen

7.c.1
Amendement Lid Visser-Danser (PUUR) inzake: Raadsvoorstel rapportage woningbouwlocaties.
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 18
Amendement: verworpen

7.f.2
Motie lid Van Dokkum (PvdA) inzake: Besteding corona-compensatie.
Stemmen voor: 3
Stemmen tegen: 24
Motie: verworpen

De volgende drie moties volgde op een flinke discussie over het onderwerp 'Openbaarmaking document ondermijning' uit de voormalige gemeente Noordwijk. Klik hier voor het terugkijken bij punt 8.

8.a
Motie lid J.C.F. Knapp (VVD) inzake: Openbaarmaking van document ondermijning.
Stemmen voor: 8
Stemmen tegen: 19
Motie: verworpen

8.b
Motie leden Van Dokkum (PvdA) e.a. inzake: Openbaarmaking van het document ondermijning
Stemmen voor: 12
Stemmen tegen: 15
Motie: verworpen

8.c
Motie lid De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake: Donkere dagen.
Stemmen voor: 7
Stemmen tegen: 20
Motie: verworpen

Terugkijken
U kunt de bespreking van de amendement en moties in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.