08
jul
'21
Nieuwe raadzaal op binnenplaats gemeentehuis Noordwijk toch ineens geen zekerheidje meer.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Nieuwe raadzaal op binnenplaats gemeentehuis Noordwijk toch ineens geen zekerheidje meer.

Het College van B&W heeft onlangs een raadsvoorstel gedaan voor een nieuwe raadzaal, dit naar aanleiding van het advies wat de daarvoor ingestelde werkgroep na een onderzoek heeft gegeven. De werkgroep adviseert om de binnenplaats van het gemeentehuis in Noordwijk aan te wijzen als de plek voor de nieuwe raadzaal (zie foto). Alle leden, afgevaardigden uit alle fracties, konden zich vinden in dit advies....

Tijdens de Uitloopavond van de Commissie Ruimte stond het raadsvoorstel op de agenda, waarbij de mening werd gevraagd van de fracties. Aan de werkgroep was ook de opdracht gegeven om met een zo breed mogelijk gedragen voorstel/advies te komen. Je zou zeggen dat moet dus een appeltje-eitje zijn met weinig discussie, want alle leden in de werkgroep waren voor. 

Maar niets was minder waar, er waren door de werkgroep drie voorstellen uitgewerkt voor een mogelijke toekomstige locatie van de raadzaal. Volgens de heer Knapp van de VVD was de keus voor de binnenplaats in Noordwijk nog geen gelopen koers. De VVD wilde nog graag de optie uitgewerkt zien van een mogelijke raadzaal in de centrale hal van het gemeentekantoor (voormalig gemeentehuis) in Noordwijkerhout.

De heer Knapp kreeg uiteindelijk bijval van de fracties van D66, DOEN!, NZLokaal en GroenLinks. GroenLinks vond ook de duurzaamheid van de raadzaal op de binnenplaats nog niet goed tot uiting komen en NZLokaal had zo haar twijfels of de kosten voor de verbouwing van de binnentuin niet te laag zijn ingeschat.

Deze vijf fracties wilde het raadsvoorstel van de agenda afhalen van de raadsvergadering van 13 juli. Dit om alles nog eens goed tegen het licht te laten houden met een nieuwe uitgewerkte optie van de raadzaal en alle werkelijke kosten goed op een rijtje te hebben.

De fracties van PUUR Noordwijk, Lijst Salman, Bruisend Noordwijk, PvdA en CDA waren veelal verbaasd over opnieuw een discussie waar de raadzaal moet komen, volgens de werkgroep was het toch een breed gedragen advies? 

De voorzitter van de commissievergadering, de heer Beugelsdijk, wilde na een lange discussie weten of het raadsvoorstel nu wel of niet besproken gaat worden op de komende raadsvergadering. Bij stemming bleek dat er een nipte meerderheid van 14 stemmen voor (13 tegen) waren om het gewoon in de raadsvergadering van 13 juli te behandelen en wellicht dan toch ook een besluit te nemen.

Van het breed gedragen advies van de werkgroep, een raadzaal op de binnenplaats van het gemeentehuis in Noordwijk, bleef op het eind van de avond dus maar bar weinig over......

U kunt de discussie terugluisteren bij punt 4, klik hier.