Datum: 21-03-2023 - 11:17
07
jul
'21
Sportverenigingen in gemeente Noordwijk toekomstbestendig.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Sportverenigingen in gemeente Noordwijk toekomstbestendig.

De sportverenigingen in de gemeente Noordwijk zijn de coronacrisis goed doorgekomen. Dit door de inzet van bestuursleden en vrijwilligers van sportverenigingen, het sport en cultuurloket en de tegemoetkomingen vanuit de overheid en de gemeente. Weinig krimp in ledenaantallen: Afgelopen maand heeft de gemeente Noordwijk onderzocht hoe het gaat met de sportverenigingen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk...

Dit om een goed beeld te krijgen van de effecten van corona op de verenigingen. Wethouder Dennis Salman: “Het goede nieuws is dat alle verenigingen aangeven dat hun vereniging toekomstbestendig is.

Daarnaast verwacht 36% van de verenigingen komende vijf jaar een groei in het ledenbestand en geeft 52% van de verenigingen aan dat ze qua ledenaantal stabiel blijven. 12% geeft aan dat ze komende vijf jaar een krimp van 10% verwachten. Geen enkele vereniging verwacht een krimp van meer dan 25%.

Sport en covid-19 Noordwijk
Afgelopen anderhalf jaar is er intensief contact geweest tussen de gemeente, het Sportbedrijf Noordwijk en de sportverenigingen. Wethouder Dennis Salman: ”We hebben vanaf het begin van de coronacrisis het sport en cultuurloket opgezet voor alle sport en corona gerelateerde vragen. Via dit platform communiceerden we na iedere persconferentie met de verenigingen.

In het begin was dit om verenigingen te helpen met het opstellen van coronaprotocollen en later om de versoepelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op creatieve wijze probeerden we verenigingen te helpen en soms ook te inspireren.

Samen zorgden we er bijvoorbeeld voor dat binnensporten ook buiten met de juiste protocollen konden sporten en in het voorjaar van 2021 hebben we een overkapping geplaatst op sportpark Duinwetering voor binnensport- en cultuurverenigingen. Hierdoor konden verenigingen in de buitenlucht trainen en repeteren.”

Binnensporten hardst getroffen
Van de verenigingen geeft 6% aan dat zij financieel in zwaar weer zijn gekomen. 23% geeft aan dat het niet langer had moeten duren en 71% geeft aan dat zij financieel niet in zwaar weer zijn gekomen. De binnensportverenigingen en met name de verenigingen uit de Schelft zijn het hardst getroffen in de coronacrisis. De binnensportverenigingen zijn daarom snel geholpen en konden alternatieve trainingen geven in de buitenlucht.

Toename bij individuele sporten
Kijkend naar de cijfers valt het op dat verenigingen waar individuele sporten worden uitgeoefend, zoals wielrennen, tennis, golf, vissen en hardlopen juist zijn gegroeid gedurende de coronacrisis. 35% van de verenigingen geeft aan dat het ledenaantal is toegenomen en 53% geeft aan dat het gelijk is gebleven.

12% van de verenigingen kent dankzij de coronacrisis een afname in het ledenaantal. Ook wat betreft sponsoren komen de cijfers overeen: 12% van de verenigingen geeft aan dat het aantal sponsoren is afgenomen. De meeste sponsoren zijn dus gebleven.