07
jul
'21
Fractie PUUR Noordwijk stelt vragen over 'armzalig beeld entree' Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Fractie PUUR Noordwijk stelt vragen over 'armzalig beeld entree' Noordwijkerhout.

In de digitale commissievergadering van dinsdagavond 6 juli stelde het commissielid Dorus Vissers van de fractie PUUR Noordwijk de volgende rondvraag aan wethouder Roberto ter Hark. Geregeld nemen wij als fractie PUUR waar dat de vlaggetjes met de tekst daarop ‘’Noordwijkerhout’’ gehavend aan de straatverlichting aan de Gooweg hangen (vanaf Leeuwenhorst naar Noordwijkerhout).Al bij een windkracht 6...

worden er meerdere half van de bevestiging geblazen. Dit geeft een armzalige beeld van deze entree van Noordwijkerhout.

Vraag 1.
Bent u het met ons eens dat dit niet bijdraagt aan de goede beeldvorming en uitstraling van onze gemeente?
Vraag 2.
Wilt u met een voorstel komen om de vlaggen te vervangen door een andere maar krachtige positieve en kwalitatieve wijze van promotie en uitstraling van de gemeente bij deze entree?
Vraag 3.
En zo nee, met het voorstel om de vlaggen te verwijderen?

Wethouder Roberto ter Hark gaf als antwoord op de vragen aan dat het college het eens is met de fractie van PUUR, dat het beeld op de Gooweg bij Noordwijkerhout niet de uitstraling is die we als gemeente graag willen.

Hij gaf aan in gesprek te gaan met de organisatie TPN (Toeristisch Platform Noordwijkerhout), die de vlaggen/banieren heeft laten ophangen, om te kijken hoe men gezamenlijk wel naar een juiste beeldkwaliteit te komen.

In het uiterste geval als er echt niet iets te vinden is wat de wind kan doorstaan en goed te onderhouden is om de vlaggen/banieren te verwijderen. Maar eerst wil de wethouder in overleg gaan met TPN om tot een goede oplossing te komen..
 
Foto BON > Het beeld van de Gooweg voor de wind toesloeg!