Datum: 16-05-2022 - 20:22
05
jul
'21
De Schelft (53): College vraagt, met versnellingsverzoek, de raad € 300.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.
Geschreven door Bron gemeente Noordwijk

De Schelft (53): College vraagt, met versnellingsverzoek, de raad € 300.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand....

flinke rook- en waterschade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...  

De Schelft (53): College vraagt, met versnellingsverzoek, de raad € 300.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.
Op 16 februari 2021 heeft de gemeenteraad de motie van de leden Van der Vossen (NZLokaal) en De Mooij (CDA) aangenomen, waarin men het college onder andere oproept om voortvarend te werk te gaan zodat uw raad nog voor de zomervakantie 2021 besluit over de nieuwbouw van De Schelft.

Het college heeft aan de oproep van de raad gehoor gegeven en wil men deze voortvarendheid doorzetten. Via dit versnellingsverzoek verzoekt het college de raad om voor de eerstvolgende raadsvergadering (13 juli) tevens te agenderen het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van de nieuwbouw van De Schelft. 

Om de volgende redenen is het wenselijk dat er snel een besluit over het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 300.000,- (zie het raadsvoorstel) komt:

Verzekeringsgelden
Om recht te houden op een verzekeringsuitkering moeten wij uiterlijk 2 jaar na de verwoestende brand (14 november 2020) de verzekeraar laten weten wat er precies wordt teruggebouwd en uiterlijk drie jaar na de brand moet er vervolgens zijn gestart met de bouw. Hoewel deze periode nog ver weg lijkt, is het zaak dat we tijdig met de voorbereiding kunnen starten.

Selecteren aannemer
De aannemerij kent een goed gevulde orderportefeuille. Projecten worden ruim van te voren aangenomen. In dat kader is het van belang dat wij tijdig een kwalitatieve aannemer weten te selecteren. Gelet op het feit dat de bouw ruimschoots boven de Europese drempelwaarde ligt, zullen wij de herbouw van het multifunctionele centrum Europees moeten aanbesteden.

Deze noodzakelijke route neemt nu eenmaal meer tijd in beslag. Door nog voor de zomervakantie een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen wordt aan de voorkant tijd gewonnen. Tijd die we in het proces goed kunnen gebruiken.

Participatie-traject
In het kader van het onderzoek naar de toekomst van De Schelft heeft het onderzoeksbureau OLCO met diverse gebruikers en oud gebruikers gesproken. Hieruit is een ruimtelijk programma ontstaan dat heeft geresulteerd in een groot aantal varianten.

De variant waar de gemeenteraad een kaderstellende keuze in maakt, zal verder worden uitgewerkt en hierin spelen de gebruikers een voorname rol. Zij zijn het immers die naar tevredenheid het gebouw een warm hart laten krijgen, waardoor het gebouw weer de ontmoetingsplek wordt die het voorheen ook was. Een zorgvuldig participatietraject vergt een investering aan de voorzijde qua tijd, maar levert uiteindelijk winst op in de uitvoering.

Ondanks dat de gemeenteraad in formele zin nog geen richtinggevend besluit heeft genomen over de toekomst van De Schelft, geeft de aangenomen motie over dit onderwerp in uw vergadering op 29 juni 2021 ons wel duidelijk een richting. Om geen onnodige vertraging op te lopen in het ontwerpproces, wordt u verzocht om hiervoor een voorbereidingskrediet van € 300.000,- beschikbaar te stellen (zie het raadsvoorstel).

Hiermee kan het ontwerpproces worden opgestart om te komen tot herbouw van De Schelft. Gelet op het voorgaande verzoek het college de raad akkoord te gaan met het versneld agenderen van het voorstel om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van De Schelft.

Bron college van B&W: Versnellingsverzoek agendering beschikbaarstelling voorbereidingskrediet De Schelft.

******
Alle nieuwsberichten over De Schelft verzamelen we hier op BON en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

52 > 01-07-2021 > De Schelft (52): Dossier De Schelft overgedragen aan wethouder Ter Hark.

51 > 30-06-2021 > De Schelft (51): Op de helft voor een nieuwe Schelft?

50 > 30-06-2021 > Gemeenteraad stemt ondanks de hogere investering toch voor 'Tijdelijke hal ter vervanging van De Schelft'.

49 > 29-06-2021 > College beantwoordt vraag PUUR: Geen 'Droomscenario De Schelft'.

48 > 23-06-2021 > Gemeenteraad stelt beslissing 'sloop zwembad' en 'plaatsing tijdelijke hal' nog een weekje uit.

47 > 22-06-2021 > Natte verenigingen de Schelft: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.

46 > 21-06-2021 > Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft valt bijna € 900.000,- duurder uit.

45 > 16-06-2021 > PUUR vraagt aan college om 'Droomscenario De Schelft'.

44 > 16-06-2021 > Commissieleden verdrinken in cijfertjes bij het mogelijk weer openstellen (tijdelijk) van zwembad De Schelft.

43 > 15-06-2021 > Schelft met zwembad gaat jaarlijks € 16,- per inwoner extra kosten.

42 > 15-06-2021 > Wethouder beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.

41 > 10-06-2021 > Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.

40 > 02-06-2021 > Een nieuwe Schelft kan volgens de verenigingen 'in de basis' veel goedkoper.

39 > 01-06-2021 > Beantwoording resterende vragen commissie Welzijn d.d. 20 mei 2021 over De Schelft

38 > 20-05-2021 > Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)