Datum: 30-07-2021 - 15:44
02
jul
'21
Opening uitkijkpunt Landgoed & Golfbaan Tespelduyn met een weids uitzicht over bollenlandschap. (foto's)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Opening uitkijkpunt Landgoed & Golfbaan Tespelduyn met een weids uitzicht over het bollenlandschap. (foto's)

Vrijdagmorgen 2 juli is het nieuwe uitkijkpunt op Landgoed & Golfbaan Tespelduyn geopend, deze geeft een weids uitzicht op het omringende bollenlandschap van de Hoogeveense polder en Lageveense polder in zuidelijke richting, de Zilkerpolder in noordoostelijke richting en Landgoed Keukenhof in zuidoostelijke richting. Hier beleef je de pracht van het landschap van de Bollenstreek...

Een informatiebord op het uitkijkpunt vertelt over de omgeving en de eigen geschiedenis over de zanderijen en bollenteelt in Noordwijkerhout en omgeving.

Eigenaar Peter Duivenvoorde van Landgoed & Golfbaan Tespelduyn, de wethouders Sjaak van den Berg en Theo Alkemade van de gemeente Noordwijk, mevrouw Koning (lid college Gedeputeerde Staten) en Dhr. Jaensch (burgemeester van Oegstgeest en dagelijks bestuur Holland Rijnland), verrichte de officiële opening en genoten daarna van het nu al prachtige uitzichtpunt van het bollengebied.

We kunnen niet wachten tot het weer voorjaar is, met dan een fantastisch uitzicht op al die mooie bloeiende bloembollenvelden. Het uitkijkpunt is voor iedereen gratis te betreden, u moet er alleen een flink aantal traptreden voor beklimmen....

Partijen die het mogelijk maken 
Gemeente Noordwijk besloot eind januari € 35.000,- subsidie te verstrekken. De gemeente is een van de partijen die het uitkijkpunt mogelijk maakt. Provincie Zuid-Holland steunt het voornemen met € 40.000,-. Via de programmasubsidie van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek.

Samenwerkingsverband Holland Rijnland draagt € 25.000,- bij vanuit het Regionaal Groenprogramma. De eigenaar van de golfbaan stak al € 5000,- in het schetsontwerp en verleende al hun medewerking.

B(l)oeiende Bollenstreek
De mooie plekken in de Duin- en Bollenstreek en de regio laten schitteren. Belevingsroutes ontwikkelen waardoor bewoners en bezoekers kennismaken met de geschiedenis, het landschap en het verhaal van de Bollenstreek. 

Dat is in een notendop het idee achter het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Een van die plekken is Landgoed & Golfbaan Tespelduyn en zij zijn ook partner van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Kortom een alom gewaardeerde toplocatie.

Parels aaneengeregen
In termen van het gebiedsprogramma is het een parel. Er zijn er zo’n 20. De afgelopen jaren is er veel werk van gemaakt. Zo is de regio verrijkt met aaneengeregen parellocaties.

Wandelaars en fietsers kijken uit over het landschap
Het uitkijkpunt ligt aan het regionale wandel- en fietsknooppuntennetwerk. Aan de voet ervan is een brug aangelegd zodat het uitkijkpunt direct vanaf het fietspad toegankelijk is. Er staan ook fietsrekken. Het past bij een doelstelling uit het gebiedsprogramma. Meer belevingsmogelijkheden langs de routenetwerken voor verschillende gebruikersgroepen.

Uitvoeringsovereenkomst
Het cluster Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek, gemeente Noordwijk en de eigenaar van Tespelduyn zijn een uitvoeringsovereenkomst aangegaan en die is bij de opening op het Uitkijkpunt ondertekend (zie foto's). Dat geeft duidelijkheid over vragen als: wie doet wat onder welke afspraken. 

De streek beleven
Peter Duivenvoorde, directeur van Landgoed & Golfbaan Tespelduyn: Met een bescheiden ingreep kunnen we nu de wandelaars en fietsers heel veel beleving bieden. De gemeente heeft de wens voor een uitkijkpunt reeds in 2005 uitgesproken en wij zijn verheugd dat wij hieraan medewerking hebben kunnen verlenen. Het openbare uitkijkpunt is jaarrond echt van toegevoegde waarde voor iedereen die van de streek wil genieten.

Uitkijkpost, trap en brug Tespelduyn.
In Noordwijkerhout is de houten uitkijkpost gerealiseerd inclusief trappartij en toegangsbrug. De uitkijkpost ligt op ca. 14 meter hoogte ten opzicht van het omliggende maaiveld, tegen de helling van een voormalige vuilstort en nu golfbaan van Tespelduyn.

De trap is opgebouwd uit 5 bordessen en 5 trapdelen en volledig vervaardig uit hout. Om toegang te verschaffen wordt een brug aangelegd bestaande uit stalen liggers, houten dekdelen en houten leuning.

Foto's BON.