30
jun
'21
Zes ingediende (actuele) moties afgewezen in de gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON

11 (actuele) moties en 1 amendement ingediend bij de gemeenteraadsvergadering.

Op dinsdag 29 juni 2021 vond er een digitale gemeenteraadsvergadering plaats van de gemeente Noordwijk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. De indiener van de motie kan zijn motie mondeling toelichten, daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen....

Ze geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen. Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente, dat is het college van burgemeester en wethouders. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

(Actuele) moties en 1 amendement, met als onderwerpen De Schelft en de Perspectiefnota, ingediend tijdens gemeenteraadsvergadering 29 juni 2021 en de uitslagen van de stemming.

3.a.1.
Amendement lid Van Dormolen (VVD) inzake: Tijdelijke hal De Schelft.
Stemmen voor: 15
Stemmen tegen: 12
Motie: aangenomen

3.b.2
Motie lid J.B. Knapp (VVD) inzake: De toekomst van bouwtaken ODWH.
Stemmen voor: 15
Stemmen tegen: 12
Motie: aangenomen

3.b.3
Motie lid De Mooij (CDA) inzake: Hondenbelasting.
Stemmen voor: 12
Stemmen tegen: 15
Motie: afgewezen

3.b.4
Motie lid De Mooij (CDA) inzake: Verlaging tarief parkeervergunning.
Stemmen voor: 12
Stemmen tegen: 15
Motie: afgewezen

3.b.5
Motie leden Van der Vossen (NZLokaal) e.a. inzake: Financiële dekking voor de Schelft.
Stemmen voor: 19
Stemmen tegen: 8
Motie: aangenomen

3.b.6
Motie leden Gutlich (D66) e.a. inzake: Beperking woonlasten.
Stemmen voor: 25
Stemmen tegen: 1
Motie: aangenomen

3.b.7
Motie lid Gutlich (D66) inzake: Nieuw voor Oud.
Stemmen voor: 12
Stemmen tegen: 15
Motie: afgewezen

3.b.8
Motie lid Berg (LSN) inzake: Perspectiefnota en De Schelft.
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 18
Motie: afgewezen 

3.b.9
Motie lid Berg (LSN) e.a. inzake: Perspectiefnota en Gemeentelijk beleid herplant bomen.
Stemmen voor: 12
Stemmen tegen: 15
Motie: afgewezen

3.b.10
Motie leden Van Dokkum (PvdA) e.a. inzake: Benutten extra geld Jeugdzorg.
Stemmen voor: 15
Stemmen tegen: 12
Motie: aangenomen

3.b.11
Motie lid Van Dokkum (PvdA) e.a. inzake: Transferia in plaats van dure parkeeroplossingen aan zee.
Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 17
Motie: afgewezen

3.b.12
Motie leden De Moor (Bruisend Noordwijk) en Smeltink (LSN) inzake: Over afschaffing hondenbelasting.
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: aangehouden

Terugkijken
U kunt de bespreking van de amendement en moties in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.