Datum: 26-10-2021 - 11:12
29
jun
'21
College geeft uitvoering aan motie NZLokaal 'Meer lokaal aanbesteden en inkopen': In 2020 11 miljoen euro lokaal ingekocht in gemeente Noordwijk.
Geschreven door College van B&W

College geeft uitvoering aan motie NZLokaal 'Meer lokaal aanbesteden en inkopen': In 2020 11 miljoen euro lokaal ingekocht.

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college van B&W de raad geïnformeerd over de uitvoering van de motie lid Van der Vossen (NZLokaal) van 16 februari 2021 over meer lokaal aanbesteden en inkopen. De motie is prima uitvoerbaar en eigenlijk voldoet het college al aan uw verzoek van de raad. Vanuit het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt namelijk lokaal inkopen...

gestimuleerd. Bij enkelvoudige aanbestedingen wordt waar mogelijk lokaal ingekocht. In 2020 is er voor een bedrag van € 11.000.000,- (afgerond) lokaal ingekocht. Dit betreft 15,5% van de totale inkoop. Over het eerste kwartaal van 2021 is voor € 2.600.000,- (afgerond) lokaal ingekocht. Dit betreft 13,60% van het totale inkoopbedrag.

Europese en meervoudig onderhandse aanbestedingen worden door inkopers van stichting RIJK begeleid. Zij brengen meer lokaal aanbesteden extra onder de aandacht bij de medewerkers. Voorts is een werkgroep opgericht. Medewerkers uit verschillende teams nemen hier deel aan. Zij behandelen ieder jaar een groot aantal aanbestedingen en kennen de markt als geen ander.

Ook de adviseur economie en toerisme en onze contactpersoon bij stichting Rijk maken deel uit van deze werkgroep. Samen bekijken zij hoe de lokale economie en werkgelegenheid verder bevorderd kunnen worden. Dit uiteraard met inachtneming van de aanbestedingswetgeving.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk