Datum: 31-07-2021 - 17:27
25
jun
'21
Gemeente Noordwijk haakt toch aan bij studie Noordelijke Ontsluiting Bollenstreek.
Geschreven door Bron gemeente Noordwijk

Gemeente Noordwijk haakt toch aan bij studie Noordelijke Ontsluiting Bollenstreek.

In de gemeenteraadsvergadering van 16 maart 2021 is de motie van D66 en DOEN! over de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) aangenomen. De motie roept het college van B&W van de gemeente Noordwijk op om opnieuw actie te ondernemen om deel te nemen aan deze studie. In een brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over hoe de gemeente aan de motie uitvoering geeft. Brief: Zoals bekend heeft...

de provincie Zuid-Holland een plan van aanpak opgesteld om de verkeersproblematiek in de noordelijke bollenstreek aan te pakken en de bereikbaarheid te verbeteren. Door het afblazen van het project Duinpolderweg (zie foto boven) door de provincie Noord-Holland heeft de provincie Zuid-Holland inmiddels het voortouw genomen in deze nieuwe studie.

Tot onze verrassing ziet de provincie Zuid-Holland de gemeente Noordwijk niet als noordelijke Bollenstreek. Dat heeft het college zeer verbaasd en hebben zij dat bij de provincie Zuid-Holland kenbaar gemaakt. Dat is ook tijdens het bestuurlijk overleg Mobiliteit Duin- en Bollenstreek, waar Lisse en Hillegom (en Holland Rijnland) zijn vertegenwoordigd aangegeven.

Ook in dit overleg hebben wij ons uitgesproken om onze gemeente mee te laten denken over de problematiek in de noordelijke Bollenstreek. Doordat de voormalige gemeente Noordwijkerhout in het verleden deel heeft genomen aan het project Duinpolderweg, is er op dat dossier veel expertise opgebouwd met veel kennis van de knelpunten in het gebied van de noordelijke Duin- en Bollenstreek.

Inmiddels is een ambtelijke werkgroep ingesteld voor de studie NOG. Daarin zijn naast de initiatiefnemer de provincie Zuid-Holland ook Holland Rijnland en de gemeenten Lisse en Hillegom vertegenwoordigd. In deze ambtelijke werkgroep participeert vanaf de start ook de gemeente Noordwijk mee. Wij zijn ambtelijk dus al aangehaakt bij de studie NOG.

Omdat er de afgelopen periode in de media al partijen zoals Bedrijfsleven Bollenstreek zich hebben geuit in dit dossier is bestuurlijke toetreding van onze gemeente onvermijdelijk. Zo worden voorstellen gedaan die betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente Noordwijk.

Wij hebben de provincie verzocht de gemeente Noordwijk bestuurlijk aan te laten haken bij deze studie. Wij gaan er vanuit en hebben inmiddels vernomen dat de gemeente Noordwijk ook bestuurlijk aangehaakt wordt bij de studie Noordelijke Ontsluiting Bollenstreek.

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft eind 2020 een motie aangenomen om meer in contact te staan met buurgemeenten. Daarop zijn uitnodigingen verstuurd naar de gemeenten aan de andere zijde van de Ringvaart in onze streek.

Zowel de gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen en Noordwijk zijn benaderd om in gesprek te gaan over de huidige verkeersproblematiek en woningbouw- en mobiliteitsopgaves in het grensgebied van Zuid- en Noord-Holland. In de gemeente Haarlemmermeer wordt momenteel samen met de vervoersregio Amsterdam en de provincie Noord­-Holland gewerkt aan een netwerkstudie Haarlemmermeer 2040.

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben geparticipeerd in deze netwerkstudie waarbij het gezamenlijk belang van (duurzame) mobiliteitsoplossing worden onderzocht. Vooral bij Lisse/Lisserbroek en
Hillegom/Beinsdorp is een gezamenlijke aanpak evident.

Omdat wij in Holland Rijnland de Regionale Strategie Mobiliteit opstellen, is het noodzakelijk om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Eind april 2021 was een eerste bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd waarbij wederzijdse belangen zijn gedeeld en informatie is uitgewisseld over lopende verkeersvisies en woningbouwplannen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk