Datum: 31-07-2021 - 18:36
24
jun
'21
Bewoners bungalowpark Sollasi maken zich grote zorgen over komst voetbalkooi in Noordwijkerhout.
Geschreven door Brief bewoners Sollasi

Bewoners bungalowpark Sollasi maken zich grote zorgen over komst voetbalkooi.

Bewoners van het Bungalowpark Sollasi aan de Duinschooten hebben een brief gestuurd aan het college en de gemeenteraad met de inhoud: een klacht met betrekking tot de bouw van een voetbalkooi op het bungalowpark. Brief: Als bewoners en eigenaren van twee bungalows op bungalowpark Sollasi en beiden in het bezit van een persoonsgebonden gedoog- beschikking, wenden wij ons ten einde raad tot u...

in verband met het volgende. Als enige ligt onze bungalow aan de speelweide met de pro's en contra's van een dergelijke situatie is goed te leven: "Leven en laten leven".

Sedert 1 juni echter lijkt het erop dat die toestand drastisch gaat veranderen, de eigenaar van ‘Sollasi’ plaatst momenteel een voetbalkooi op deze speelweide. Nooit mocht hier gevoetbald worden, nu wijkt ca 300 m2 gras voor een even grote oppervlakte aan betonnen tegels. Onmiddellijke verzoeken om uitleg, geuite klachten en aangedragen alternatieven van omwonenden en andere parkbewoners worden genegeerd.

De angst bestaat dat situaties die zich nu voordoen rond de voetbalkooi op de Fazantlaan in Noordwijkerhout, zich ook gaan afspelen in het hartje van ons recreatiepark. In mindere mate doen die zich hier al voor. 

In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd die bepalen dat een bouwwerk geen gevaar mag opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving.

Wij vragen ons af of de door de eigenaar van Sollasi geplande voetbalkooi aan deze voorschriften voldoet:
- de noordzijde van de kooi is gesitueerd op 4 tot 11 meter van de erfgrens van bungalow 237. De kooi zelf wordt circa 14 x 20 m, de doelen liggen in een rechte lijn met (en dus ook in de schietrichting van) de voorzijde van de bungalow;
- ervan uitgaande dat het ook (cf. Fazantlaan) hier gaat om een gesloten kooi, dan nog betekent dit dat deze bewoner op 4 meter afstand van zijn huis achter een 14 meter breed traliewerk van minimaal 3 tot 4 meter hoog komt te wonen;
- het milieu is niet gediend met vervanging van groen door beton. 

Op grond hiervan vragen wij ons af of rechtmatig handelt en onze rechten en belangen als huiseigenaren en bewoners niet onacceptabel schendt. Dit is de reden dat wij een beroep doen op uw college. Wij doen dit ook omdat bereidheid tot uitleg en overleg van directie-zijde van Sollasi geheel en al ontbreekt.

Bovendien wordt ons aanbod van alternatieven totaal genegeerd. Deze alternatieven bieden a. minder overlast voor omwonenden en b. meer ruimte voor overige activiteiten op de speelweide.

Voor de goede orde delen wij u mee dat wij de OmgevingsDienst West-Holland (ODWH) hebben ingelicht en op zijn verzoek hebben voorzien van informatie, schetsen en tekeningen. Wij zijn bereid deze ook met uw college te delen.

Uiteraard lichten wij een en ander desgewenst gaarne toe. Wij stellen uw begrip en hopelijk spoedige reactie zeer op prijs.

Hoogachtend,
Namen niet bekend ivm AVG > foto's PR