23
jun
'21
College wil niet meewerken aan plaatsing 5 windmolens op de Beeklaan in De Zilk. in De Zilk.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College wil niet meewerken aan plaatsing 5 windmolens op de Beeklaan in De Zilk.

Er is op 7 december 2020 een aanvraag bij de gemeente Noordwijk gedaan voor de plaatsing van vijf windmolens door een bedrijf op de Beeklaan 18 in De Zilk. Op 10 januari 2021 heeft één van de omwonenden van de aanvrager middels een brief bezwaar gemaakt tegen de mogelijke komst van de windmolens. Destijds werd ook medegedeeld dat voor eind januari de Omgevingsdienst West Holland de aanvraag...

zou beoordelen en of de aanvraag wel of niet zou worden goedgekeurd. Ondertussen is het al weer juni en staat in de besluitenlijst van het college van 8 juni 2021, dat het college heeft besloten dat men geen medewerking wil verlenen aan de realisering van 5 windmolens aan de Beeklaan. 

Het college geeft daarbij aan dat het plan niet past niet in de bestemming ‘Bedrijf’ die op het perceel rust en het is niet aanvaardbaar door de negatieve impact die de windmolens zouden hebben op de omgeving. Het besluit is middels een brief aan de aanvrager medegedeeld.