Datum: 28-09-2021 - 00:41
22
jun
'21
De Schelft (47): Natte verenigingen de Schelft: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

De Schelft (47): Natte verenigingen de Schelft: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand....

flinke rook- en waterschade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'... 

Natte verenigingen de Schelft schrijven in een reactie aan de gemeenteraad: Wethouder heeft het Zwaard van Damocles boven ons gehangen.
Tijdens de tweede beeldvormende commissievergadering van 2 juni jl. is wethouder Sjaak van den Berg door de VVD gevraagd de investering en exploitatie door te rekenen aan de hand van de gebruikerswensen van het zwembad in De Schelft 2.0. Op 14 juni jl. ontvingen u en wij van de wethouder een e-mail met antwoorden.

Helaas moeten wij constateren dat de antwoorden onbruikbaar zijn. De doorrekening heeft betrekking op een ‘stand alone’ zwembad, terwijl het moest gaan over een zwembad binnen het nieuwe sportcomplex. Kortom, de investering is hoger en de exploitatiekosten negatiever voorgesteld. 

Constateringen n.a.v. het gebruikersoverleg inzake De Schelft
Tijdens de tweede beeldvormende commissievergadering hebben NZLokaal en VVD de wethouder opgeroepen met de gebruikers in overleg te gaan over hun wensen en deze variant financieel inzichtelijk te maken. Dit overleg heeft 16 juni jl. plaatsgevonden. Bij dit overleg waren de Sportraad, Kaninefaaten, St. Jeanne d’Arc en Zwemvereniging Noordwijkerhout (namens 'de natte verenigingen') aanwezig.

De avond heeft niet geresulteerd in een doorgerekende variant conform de wensen van de verenigingen. Het bleef bij een toelichting op de ‘geheime’ cijfers. De wrap up van de wethouder aan het einde van de avond was simpel en helder.

De cijfers blijven de cijfers (ondanks de kanttekeningen). De wethouder kondigde ook aan de raad een besluit te vragen voor een multifunctionele hal (passend binnen de begroting) of een multifunctionele hal met zwembad (niet passend binnen de begroting).

Daarmee heeft de wethouder het Zwaard van Damocles boven de ‘natte’ verenigingen gehangen. De ‘natte’ verenigingen constateren dat de wethouder de investering in het zwembad té hoog en het exploitatieresultaat té negatief voorstelt. Zonder de ‘geheime’ cijfers aan te halen zien wij de volgende onjuistheden:
1. Besparingen via hergebruik van bestaande bouwelementen (denk aan heipalen, casco et cetera) en aanvullende klimaatgerelateerde investeringen zijn niet doorgerekend.
2. De verzekeringsuitkering is niet in de investerings- en wel in de exploitatiebegroting meegenomen.
3. Besparingen via economische dragers als woningbouw (voorstel CDA) zijn niet doorgerekend.
4. Volgens het ‘broekzak/vestzak-principe’ worden wel extra kosten, maar geen baten toegerekend.
5. Qua baten en kosten is de exploitatie door Optisport als vertrekpunt gebruikt. Deze exploitatie is niet representatief voor een normale, klantgerichte exploitatie. Hierdoor is er ook niet gekeken naar kostenbesparing door een gecombineerde exploitatie van het zwembad door Sportfondsen/Binnenzee. Het ligt bijvoorbeeld niet voor de hand om twee technische diensten in te richten.
6. Tot slot gaat het voorstel van de wethouder om het zwembad te sluiten voorbij aan het tekort aan zwemwater in de Bollenstreek, zoals eerder aangetoond.

De suggesties van 'de natte verenigingen' komen pas bij het vervolgonderzoek aan bod. Echter, dan kan het té laat zijn en zijn 'de natte verenigingen' beroofd van hun toekomst. Wij verzoeken u als fracties en raadleden te besluiten om het onderzoek naar een sportcomplex voor zowel de ‘droge’ als de ‘natte’ sportverenigingen voort te zetten.

Wij hebben als gebruikers laten zien dat wij de investering konden terugbrengen van 9,8 miljoen naar 6,8 miljoen euro. Het kan scherper en dat geldt in het bijzonder voor de exploitatiekosten. Wij hopen oprecht dat u het zwembad in het vervolgonderzoek meeneemt. Op deze wijze hopen wij de zwemlessen, zwemmen voor mensen met een beperking en het sportief en recreatief zwemmen voor de woonkernen Noordwijkerhout en De Zilk te behouden.

Geschreven namens:
Triathlon Vereniging de Bollenstreek, Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade, Stichting De Zevensprong Zwemvereniging Noordwijkerhout en de circa 2.700 ongebonden zwemmers uit Noordwijkerhout en De Zilk

******
Alle nieuwsberichten over De Schelft verzamelen we hier op BON en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

46 > 21-06-2021 > Tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft valt bijna € 900.000,- duurder uit.

45 > 16-06-2021 > PUUR vraagt aan college om 'Droomscenario De Schelft'.

44 > 16-06-2021 > Commissieleden verdrinken in cijfertjes bij het mogelijk weer openstellen (tijdelijk) van zwembad De Schelft.

43 > 15-06-2021 > Schelft met zwembad gaat jaarlijks € 16,- per inwoner extra kosten.

42 > 15-06-2021 > Wethouder beantwoordt vragen Zwemvereniging Noordwijkerhout over zwembad De Schelft.

41 > 10-06-2021 > Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.

40 > 02-06-2021 > Een nieuwe Schelft kan volgens de verenigingen 'in de basis' veel goedkoper.

39 > 01-06-2021 > Beantwoording resterende vragen commissie Welzijn d.d. 20 mei 2021 over De Schelft

38 > 20-05-2021 > Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)