Datum: 19-09-2021 - 13:04
20
jun
'21
Perspectiefnota 2021 - 2024 laat een sluitende begroting met een waarschuwing zien in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Bron Gemeente Noordwijk

Uitvoeringsplan speelruimte 2021-2025 voor kern De Zilk.

Vanwege de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is het speelruimtebeleid per 1-1-2021 komen te vervallen. De oude beleidsplannen voor beide gemeenten zijn geharmoniseerd tot het 'Uitvoeringsplan Speelruimte 2021-2025' en is ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 8 juli 2020 een motie aangenomen over speelplekken. De raad heeft...

het college hierin gevraagd om een onderzoek te starten naar de speelmogelijkheden in Noordwijk. Daarnaast is verzocht om geld beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het aantal speelplekken.

In het raadsvoorstel 'Uitvoeringsplan speelruimte 2021-2025' vraagt het college de goedkeuring van de gemeenteraad, om voor uitbreiding van de speelplekken € 100.000,- extra ter beschikking te stellen naast de gemiddelde jaarlijkse vervanging van € 225.000 per jaar. De toestellen gaan gemiddeld vijftien jaar mee.

De gemeente Noordwijk met de vier kernen telt in totaal 114 speelterreinen en nog 2 extra (Speeakker in Noordwijkerhout en Duinrand in De Zilk) die geen eigendom zijn van de gemeente. Die 114 vertegenwoordigen een waarde van € 3.370.00,-. Voor het beheer en onderhoud van speelplekken is jaarlijks € 153.754,- beschikbaar. 

In het nieuwe speelruimteplan staat in de uitvoeringstabel exact per kern wanneer welke speellocatie wordt omgevormd/gerenoveerd. In 2020 en begin 2021 zijn 7 speelplekken omgevormd en van 2021 - 2025 staan nog 25 speellocaties op de planning om te worden gerenoveerd.

Uitvoeringsplan voor de kern De Zilk.
In de Zilk zijn zeven speelplekken gelegen; 1 speeltuinvereniging (De Duinrand), 1 schoolplein, 1 sportplek voor jongeren aan de rand van het dorp en 4 kleinere speelplekken verspreid over het dorp. Deze speelplekken staan er momenteel goed voor waardoor de uitvoeringsopgave zeer beperkt is.

Uitvoeringsopgave
In de Zilk worden de komende jaren de volgende ingreep verwacht (speeltuinvereniging buiten beschouwing gelaten):

De opgave is beperkt. Er komen slechts twee om te vormen plekken in aanmerking in de periode 2021-2024. In totaal is een bedrag van € 150.000,- nodig om 3 speelplekken in de Zilk her in te richten (inclusief een schoolplein) en 3 plekken om te vormen met een alternatieve inrichting.

Specifieke aanbevelingen:
• Bij de herinrichting van de kleinere speelplekken wordt geadviseerd om bij drie van de vier kleinere speelplekken te kijken voor een alternatieve inrichting. Hier wordt nu gewerkt met toestellen voor de allerjongste kinderen terwijl de plekken waarschijnlijk veel interessanter ingericht kunnen worden als groene speelplek of pleintje.

 Klik hier voor het volledig 'Uitvoeringsplan Speelruimte 2021-2025'.