20
jun
'21
Uitvoeringsplan speelruimte 2021-2025 voor kern Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Uitvoeringsplan speelruimte 2021-2025 voor kern Noordwijkerhout.

Vanwege de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is het speelruimtebeleid per 1-1-2021 komen te vervallen. De oude beleidsplannen voor beide gemeenten zijn geharmoniseerd tot het 'Uitvoeringsplan Speelruimte 2021-2025' en is ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 8 juli 2020 een motie aangenomen over speelplekken. De raad heeft...

het college hierin gevraagd om een onderzoek te starten naar de speelmogelijkheden in Noordwijk. Daarnaast is verzocht om geld beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het aantal speelplekken.

In het raadsvoorstel 'Uitvoeringsplan speelruimte 2021-2025' vraagt het college de goedkeuring van de gemeenteraad, om voor uitbreiding van de speelplekken € 100.000,- extra ter beschikking te stellen naast de gemiddelde jaarlijkse vervanging van € 225.000 per jaar. De toestellen gaan gemiddeld vijftien jaar mee.

De gemeente Noordwijk met de vier kernen telt in totaal 114 speelterreinen en nog 2 extra (Speeakker in Noordwijkerhout en Duinrand in De Zilk) die geen eigendom zijn van de gemeente. Die 114 vertegenwoordigen een waarde van € 3.370.00,-. Voor het beheer en onderhoud van speelplekken is jaarlijks € 153.754,- beschikbaar. 

In het nieuwe speelruimteplan staat in de uitvoeringstabel exact per kern wanneer welke speellocatie wordt omgevormd/gerenoveerd. In 2020 en begin 2021 zijn 7 speelplekken omgevormd en van 2021 - 2025 staan nog 25 speellocaties op de planning om te worden gerenoveerd.

Uitvoeringsplan voor de kern Noordwijkerhout.
40 van de 116 speelplekken zijn gelegen in de kern Noordwijkerhout. Dit zijn opvallend vaak grotere buurtspeelplekken (17x) maar bijvoorbeeld ook 3 schoolpleinen en 1 grote speeltuinvereniging (de Speelakker). Hierdoor zijn in Noordwijkerhout relatief weinig kleinere speelplekken gelegen (15 van de 40, tegenover 41 van de 61 in Noordwijk-Binnen).

De afgelopen jaren zijn relatief weinig speelplekken in Noordwijkerhout heringericht, toch is de vervangingsopgave met name de eerste jaren relatief beperkt.

In Noordwijkerhout worden de komende jaren de volgende ingrepen verwacht (speeltuinvereniging buiten beschouwing gelaten):

De uitvoeringsopgave is tot en met 2024 beperkt tot 11,5 locaties (één plek wordt gedeeltelijk opgepakt). Dit betekent dat hier op korte termijn ook minder budget nodig is voor herinrichting. In 2021-2022 volstaat € 70.000,-. In 2023 wordt dit ruimschoots verdubbeld tot € 175.000,-/jaar.

Voor de gehele 15 jaar is € 1.205.000,- benodigd voor de herinrichting van speelvoorzieningen. Hierbij worden 30 speelplekken heringericht met speeltoestellen en wordt op 9 locaties gekeken naar een alternatieve inrichting om te voorzien in speelruimte.

Specifieke aanbevelingen (# > zie kaart onder tekst)
• De herinrichting van de speeltuinvereniging (Speelakker) is niet meegenomen in de begroting. Hiervoor worden nog aanvullende uitvoeringsafspraken afgestemd in een aanvullende memo die medio 2021 wordt opgesteld.

• In het tijdvak 2021-2024 komen 11 speelplekken in aanmerking die meer verspreid over de kern Noordwijkerhout liggen. Het betreft 3 speelplekken de wijk Zeeburg (#32, #33, #34) die goed op elkaar afgestemd kunnen worden maar ook twee kleine speelplekjes in Victor (#08 en #09) waar, bij de inrichting afgestemd kan worden met het nabijgelegen openbare schoolplein (#07).

• Naast de openbare speelplekken en de speeltuinvereniging komt ook de speelplek bij de kinderboerderij (#40) in aanmerking voor een (gedeeltelijke) herinrichting.

• In Noordwijkerhout is vooralsnog één zoeklocatie aangewezen in de wijk Noordwijkerhout Dorp. De speelmogelijkheden zijn hier minimaal (één glijbaan op #36). Vanwege de beperkte ruimte en centrumfunctie van dit gebied moet naar creatieve oplossingen gekeken worden voor de invulling van aantrekkelijke speelruimte.

De aanleg van deze zoeklocatie is (nog) niet meegenomen in de raming van het uitvoeringsplan• In Noordwijkerhout is vooralsnog één zoeklocatie aangewezen in de wijk Noordwijkerhout Dorp. De speelmogelijkheden zijn hier minimaal (één glijbaan op #36).

Vanwege de beperkte ruimte en centrumfunctie van dit gebied moet naar creatieve oplossingen gekeken worden voor de invulling van aantrekkelijke speelruimte. De aanleg van deze zoeklocatie is (nog) niet meegenomen in de raming van het uitvoeringsplan.

Klik hier voor het volledig 'Uitvoeringsplan Speelruimte 2021-2025'.