Datum: 29-03-2023 - 11:13
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

18
jun
'21
College beantwoordt vragen CDA over: tijdelijke voorziening verenigingen in Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door CDA / College
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen CDA over: tijdelijke voorziening verenigingen in Noordwijkerhout en De Zilk.

CDA-fractie: Op de website van Blik op Noordwijk(erhout) staat het volgende te lezen: Op het parkeerterrein van Sportcomplex Duinwetering kunnen cultuur- en sportverenigingen vanaf donderdag 22 april overdekt trainen en repeteren. Door het plaatsen van tijdelijke overkappingen kunnen sporters en cultuurliefhebbers veilig samenkomen. Door de langdurende coronamaatregelen hebben binnensport...

 

verenigingen en culturele verenigingen al maandenlang geen mogelijkheden om te trainen of repeteren. Samenkomsten in binnenruimtes zijn immers ook nu nog niet toegestaan. Nu de temperaturen oplopen kwam er vanuit een aantal Noordwijkse verenigingen een verzoek aan de gemeente om een alternatieve buitenlocatie aan te bieden.

Het resultaat zijn een aantal opengestelde sportlocaties én twee tenten op het Sportcomplex Duinwetering waar de verenigingen veilig, comfortabel en droog een tijdelijk onderkomen vinden

De CDA fractie is van mening dat dit mooie mogelijkheden geeft voor veel verenigingen. Het zou het mooi zijn wanneer dit ook in de kern Noordwijkerhout en/of De Zilk gerealiseerd kan worden, zeker gezien het gebrek aan ruime voor de Noordwijkerhoutse verenigingen door het wegvallen van De Schelft, en daarom stelde de volgende vragen:

Vraag 1.
Zoals hierboven al aangegeven is de CDA fractie van mening dat de mogelijkheid van tijdelijke overkappingen heel mooi is. Kunnen Noordwijkerhoutse en/of Zilkse verenigingen een dergelijke voorziening ook aanvragen?

Antwoord:
Alle Noordwijkse, Noordwijkerhoutse en De Zilkse verenigingen zijn tegelijkertijd gepolst naar hun interesse voor de pilot in Noordwijk. Dit is gedaan door het sport en cultuurloket. Slechts één vereniging uit Noordwijkerhout heeft hierop gereageerd.

Vraag 2.
Mocht deze pilot in Noordwijk succesvol zijn, binnen welk termijn is dit dan ook mogelijk in Noordwijkerhout en/of De Zilk?

Antwoord:
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met een muziekvereniging in Noordwijkerhout over mogelijke locaties voor een overkapping in Noordwijkerhout. Het parkeerterrein bij de Parade/scouting leek in eerste instantie geschikt te zijn voor een tijdelijke overkapping.

Na akkoord van de versnellingstafel hebben de omwonenden alsnog hun bezwaar aangetekend tegen de overkapping. Hierdoor is het project uitgesteld. Echter, als gevolg van de versoepelingen van de coronamaatregelen kan er inmiddels weer binnen gesport en gerepeteerd worden en is een overkapping niet meer nodig.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk