Datum: 17-09-2021 - 22:01
17
jun
'21
College beantwoordt vragen NZLokaal over: toegankelijkheid voor mindervaliden en juiste straatnaam Landgoed in den Houte.
Geschreven door NZLokaal / College

College beantwoordt vragen NZLokaal over: toegankelijkheid voor mindervaliden en juiste straatnaam Landgoed in den Houte.

Fractie NZLokaal: Op het terrein van Landgoed In den Houte zijn de eerste woningen middels opgeleverd en bewoond. In deze nieuwbouwwijk worden de straten en parkeerplaatsen aangelegd en bomen geplant. Toch is er een aandachtpunt waar mindervalide mensen minder goed mee uit de voeten kunnen. Ter hoogte van de Sint Tarciciuslaan of Sint Tarcisiuslaan is er geen rekening...

gehouden met mindervalide stoep op- en afgangen. Op de controle van de aanleg van deze schuine trottoirbanden voor mindervalide weggebruikers hebben wij de volgende vragen en deze zijn onlangs door het college beantwoordt:

Vraag 1.
Controleert de gemeente bij oplevering van een straat of woonwijk of het ook voor mindervalide mensen goed toegankelijk is gemaakt?

Antwoord:
Ja dat doet de gemeente

Vraag 2.
Zo ja, wanneer kunnen de bewoners verwachten dat dit hier alsnog wordt aangepast en dit als aandachtpunt voor het verdere woningbouw project mee te nemen?

Antwoord:
De gemeente heeft de betreffende weg nog niet overgenomen omdat het eindstadium nog niet is bereikt. Het was de bedoeling dat deze asfaltweg eerst nog als bouwweg wordt gebruikt voordat de weg de definitieve bestrating krijgt met gebakken klinkers.

Op dat moment worden de verkeersplateaus op dezelfde hoogte aangelegd als het aansluitende trottoir zodat ook minder valide mensen en mensen met kinderwagens hier eenvoudig gebruik van kunnen maken. Daar waarde eindsituatie al is gerealiseerd is dit ook aangelegd (zie foto l). Overigens is de overzijde van de asfaltweg nu wel degelijk ook voor minder valide mensen bereikbaar (foto 2}.

Foto 1: verkeersplateau eindsituatie.                                               Foto 2: alternatieve op- en afgang.

Nu het bouwverkeer vanuit veiligheidsoverwegingen geen gebruik maakt van deze bouwweg dwars door het reeds opgeleverde deel, wordt de asfalt weg opgebroken en krijgt ook deze weg zijn definitieve bestrating met de bijbehorende verkeersplateaus.

Vraag 3.
Zo nee. Kan het college afspraken gaan maken met de uitvoerende en of verantwoordelijke partij deze noodzakelijk weginrichting voor mindervalide mee te nemen in het verdere project en op de Sint Tarciciuslaan punt dit alsnog aan te passen?

Vraag 4.
Wat is de juiste straatnaam, Sint Tarcisiuslaan of volgens het straatnaambordje Sint Tarciciuslaan? (Redactie BON: zie eerder nieuwsitem)

Antwoord:
De juiste tenaamstelling is Sint Tarcisiuslaan (zie bijgaande publicatie van het straatnamenbesluit). De ontwikkelingscombinatie is gevraagd de bebording hierop aan te passen en heeft inmiddels toegezegd dit aan te passen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Foto's PR.