Datum: 04-02-2023 - 17:12
Aanbiedingen met (weekend)voordeel op de
BON-actiepagina, klik hier. (nieuw Slagerij Klein)

 

12
jun
'21
Al meer dan 100 ideeën ingebracht voor de opknapbeurt wijk Zeeburg in Noordwijkerhout. (filmpje)
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

112 ideeën ingebracht voor opknapbeurt wijk Zeeburg.

De gemeente startte april 2021 een burgerparticipatietraject waarin inwoners van de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout kunnen meedenken over de komende herinrichting van de wijk. 393 inwoners vulden de speciale vragenlijst in. Daarnaast prikten ze 112 ideeën op de digitale plattegrond van de wijk. Dat deden ze ook op www.samen.noordwijk.nl/zeeburg De gemeente gaat ermee aan de slag....

In juli worden de eerste schetsontwerpen voor de wijk online geplaatst. Ook dan kan iedereen uit de wijk weer volop meedoen. Wat zijn de belangrijke punten uit de eerste ronde.

Een grote meerderheid van de inwoners ziet het park als mooiste plek van de wijk. Maar ook voor dit park zijn tal van voorstellen binnengekomen.

We noemen:
* meer speeltoestellen en speelplekken voor kinderen in verschillende leeftijden
* het tegengaan van hondenpoep
* beter onderhoud

Wat vinden de inwoners belangrijk
Inwoners van Zeeburg vinden ruimte voor groen belangrijk. Ze noemen beter onderhoud van het groen het vaakst als aandachtspunt. Het moet wat hun betreft met voorrang aangepakt worden. Daarna noemen ze het verbeteren van parkeergelegenheden en het vernieuwen van bestrating.

De inwoners vinden de verkeersveiligheid het belangrijkste voor hun wijk. Ze noemen met name de doorgaande weg door de wijk, de Groenewege. Daar rijden auto’s te hard. Ze vinden dat er op de Groenewege onoverzichtelijke verkeerssituaties zijn.

Ook hebben inwoners aandacht besteed aan mogelijke wateroverlast bij veel regenval en aan de toegankelijkheid van de wijk voor mindervaliden inwoners.

Speelplekken en meer groen en kleur op straat
De speeltuintjes en -plekken zijn uitgebreid geëvalueerd. Veel inwoners hebben laten weten dat zij vinden dat speeltoestellen onderhouden of vervangen zouden mogen worden. Ook hebben ze laten weten dat er behoefte is aan aanbod voor wat oudere kinderen, zoals bijvoorbeeld een skatebaan.

Het beste idee
Het idee op www.samen.noordwijk.nl/zeeburg dat de meeste bijval ontving, was een idee om een sport, speel- of ontmoetingsplek voor de oudere jeugd in te richten. Ook de verzoeken om meer groen en kleur op straat kregen veel bijval.

Op de schetsontwerpen reageren
Veel inwoners willen blijven meedenken. Die kans krijgen zij ook. De gemeente gaat met alle ideeën en voorstellen aan de slag. De gemeente werkt aan schetsontwerpen. Deze zijn mede op basis van de meningen en wensen van de inwoners ontwikkeld.

De gemeente plaatst de eerste schetsontwerpen voor de wijk in juli online. Alle inwoners krijgen dan opnieuw een uitnodiging om mee te denken. Dit keer door te reageren op de schetsontwerpen.

Meer weten? ‘Rapport Burgerparticipatie Zeeburg’.

Kijk eens rond op ons participatieplatform. Je bent van harte welkom om mee te doen.

Luchtfoto's Zeeburg BON. Foto 1 gebiedskaart gemeente Noordwijk.