12
jun
'21
WW-uitkeringen april Holland Rijnland: afname 3,8%, maar onder landelijk gemiddelde. (cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Eerste tekenen van herstel arbeidsmarkt in Holland Rijnland.

In 2020 nam het aantal werknemersbanen in Holland Rijnland flink af. UWV verwacht dat er per saldo ook in 2021 sprake zal zijn van banenkrimp, maar veel sectoren vertonen al tekenen van herstel. Vooral bij uitzendbureaus, openbaar bestuur en industrie zullen er dit jaar vermoedelijk banen bij komen. Met name bij groothandel, overige diensten en detailhandel gaan in 2021...

naar verwachting banen verloren. Voor 2022 verwacht UWV zowel regionaal als landelijk banengroei. Dit blijkt uit de vandaag verschenen arbeidsmarktprognose van UWV.

“De uitkomsten van de arbeidsmarktprognose bevatten hoopvolle tekenen van herstel, al zijn de onzekerheden door corona groter dan gebruikelijk. Er komen in 2021 naar verwachting in veel sectoren nieuwe banen bij.

Daarmee ontstaan er weer kansen, ook voor de kwetsbare groepen die het in 2020 zwaar te verduren hebben gehad. Denk aan jongeren en werkzoekenden zonder startkwalificatie.

We zetten er op in om deze kansen samen met onze partners zo goed mogelijk te benutten en verder te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.” Dit zegt Rob van Hooven, rayonmanager bij UWV WERKbedrijf.

Minder banen in 2020 door corona
In 2020 verdwenen in Holland Rijnland 1.800 werknemersbanen (-0,8%). Hiermee ging het totaal aantal banen van 227.300 banen in 2019 naar 225.500 in 2020. De coronacrisis trof vooral werknemers die via uitzendbureaus werkten of in de horeca. In totaal gingen in deze sectoren zo’n 3.400 regionale banen verloren. Er was echter ook groei in 2020.

Vooral in de collectieve sectoren (zorg & welzijn, onderwijs en openbaar bestuur) nam de werkgelegenheid toe, in totaal met zo’n 1.800 banen. Verder was er sprake van bescheiden banengroei in bouw, ICT, detailhandel en financiële diensten. In deze vier sectoren kwamen er opgeteld ongeveer 500 banen bij.

Ook in 2021 banenkrimp, maar herstel lonkt
Het aantal werknemersbanen zal in Holland Rijnland ook in 2021 naar verwachting afnemen. Met een afname van 0,3%, of 600 banen, komt de banenkrimp echter vrijwel tot stilstand. De verschillen tussen sectoren zijn groot. Zo zal de werkgelegenheid in met name groothandel, overige diensten en detailhandel waarschijnlijk dalen.

De totale verwachte krimp in deze sectoren bedraagt zo’n 1.000 banen. Aan de andere kant voorziet UWV de grootste regionale banengroei bij uitzendbureaus, openbaar bestuur en industrie (samen +600 werknemersbanen).

Na 2021 trekt de arbeidsmarkt op basis van de huidige modellen weer aan. In dit scenario ontstaat landelijk en regionaal een flink herstel van werkgelegenheid. Voor Holland Rijnland verwacht UWV in 2022 een banengroei van 1%, oftewel 2.100 banen.

Voor mensen die een baan zoeken kunt u kijken op onze vacaturepagina, klik hier.

Bron cijfers UWV.