Datum: 16-06-2021 - 04:18
10
jun
'21
Stand van zaken De Schelft (40): Nieuwe Schelft kan volgens verenigingen en Sportraad 'in de basis' veel goedkoper.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Stand van zaken De Schelft (41): Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand....

flinke rook- en waterschade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...

10-06-2021 > Een tijdelijke hal is geen probleem, maar wat doen we met De Schelft duurt nog even.
Op woensdagavond 9 juni stond er weer een commissievergadering Welzijn op de agenda met opnieuw De Schelft als onderwerp. Dit keer vroeg men een mening over de volgende raadsvoorstellen: Een tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft en het raadsvoorstel: Het afboeken van de boekwaarde en de kosten van de sloop ten gevolge van het niet heropenen van het zwembad.

Over het eerste raadsvoorstel waren de meningen over het algemeen eensluidend, snel een tijdelijke multifunctionele hal ter vervanging van De Schelft plaatsen. Het college had hier al een voorschot opgenomen door deze week al een begin te maken, was al medegedeeld in de collegebesluiten, met het voorbereiden van de ondergrond van het terrein langs de Schelftweg.

Het tweede raadsvoorstel het goedkeuren van het budget voor de sloop van het zwembad, omdat deze toch niet meer heropend zou worden, gaf een heel ander beeld van de meningen. De een helft van de fracties wilde gelijk het zwembad slopen omdat de investeringen, voor het herstellen en in stand houden van het toch bijna afgeschreven zwembad, te hoog zouden zijn voor nog maar een paar jaar gebruik.

De andere helft van de fracties wilde toch nog bekijken of het zwembad niet tijdelijk behouden kon worden om de gebruikmakers ter willen te zijn. Deze hoeven dan niet uit te wijken naar omliggende zwembaden, waar men eigenlijk ook geen ruimte heeft om onze verenigingen op een goede wijze te kunnen faciliteren.

Het item van het zwembad werd uiteindelijk weer samengevoegd met het volgende onderwerp op de agenda, de toekomst van De Schelft. Daarin werd door alle politieke fracties aangegeven dat men, na heel veel informatie met cijfers aangeleverd door het college, men toch nog niet genoeg info heeft om nu al een definitieve mening te kunnen geven over de toekomst van de Schelft.

Duidelijk is wel dat bijna alle fracties gaan voor een complex met een sporthal en een (wedstrijd)zwembad met de minimale eisen daaraan. Het CDA bij monde van de heer van Haaster zag mede door de lage bezettingsgraad van de afgelopen jaren, een kleinere sporthal en zwembad als een goede optie. Op de overgebleven ruimte kan dan de benodigde nieuwe school of extra woningen gebouwd gaan worden.

Wethouder Sjaak van den Berg kwam vervolgens met een zesde variant waar al in een eerdere commissievergadering om gevraagd werd. De vraag was om een variant uit te rekenen van een complex met sporthal en zwembad met de minimale eisen die de gebruikers graag zouden zien.

De gepresenteerde zesde variant zorgt er nog steeds voor dat de gemeente op jaarbasis € 712.000 nog eens extra moet bijdragen op de normale huidige bijdrage van € 440.000,-. Alle aangeleverde cijfertjes, inclusief mogelijke verzekeringsgelden, van de afgelopen weken begonnen de commissieleden allemaal te duizelen en vroegen aan de wethouder omdat het allemaal eens goed op papier te zetten.

Ook het verzoek van de fracties om nog eens goed met alle gebruikers van de Schelft te gaan praten over hun ideeën van het basale gebruik van het complex, vond instemming bij wethouder Sjaak van den Berg. Er werd heel veel meer gezegd tijdens deze commissievergadering die van 20.00 uur tot 23.19 uur duurde. U kunt het hier terugluisteren.

******
Alle nieuwsberichten over De Schelft verzamelen we hier op BON en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

40 > 02-06-2021 > Een nieuwe Schelft kan volgens de verenigingen 'in de basis' veel goedkoper.

39 > 01-06-2021 > Beantwoording resterende vragen commissie Welzijn d.d. 20 mei 2021 over De Schelft

38 > 20-05-2021 > Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)