09
jun
'21
Raadswerkgroep ziet terrein Firma Meeuwenoord toch weer als een mogelijke woningbouwlocatie in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Raadswerkgroep ziet terrein Firma Meeuwenoord toch weer als mogelijke woningbouwlocatie.

Het is een onderwerp wat zich al een flink aantal jaren voortsleept in eerst, de voormalige gemeente Noordwijkerhout en nu nog steeds in de gemeente Noordwijk. En dat is een mogelijke verhuizing van Meeuwenoord Transport van de Victoriberg naar de Schippersvaartweg, klik hier voor het laatste nieuwsitem juli 2020. Begin mei 2021 heeft de firma Meeuwenoord hernieuwde interesse getoond in de...

verwerving van een stuk grond, eigendom van de gemeente, op de Schippersvaartweg nabij nummer 64 tegenover het afvalverwerkingsterrein waar Meeuwenoord Recycling is gevestigd. Het college gaf in mei aan dat men voor deze locatie al andere plannen had en daarom bij de firma Meeuwenoord heeft aangegeven dat men geen medewerking gaat verlenen aan dit verzoek.

Met het bovenstaande zou je zeggen dat het ook voor de gemeente Noordwijk over en uit is om het terrein van de firma Meeuwenoord, na een mogelijke verhuizing, te gaan gebruiken voor woningbouw in aansluiting met de nieuwbouw van Landgoed in den Houte.

Maar nog geen maand later komt het item van het terrein van de Firma Meeuwenoord toch weer politiek ter sprake. In de commissievergadering Ruimte van dinsdagavond deed de Raadswerkgroep potentiële woningbouwlocaties verslag van hun rapportage middels een raadsvoorstel.

De Raadswerkgroep stelt in hun rapportage vast dat in de planperiode 2020 - 2029 kan worden uitgegaan van het aantal van 2.113 geprogrammeerde te bouwen woningen (woningen die al gepland staan) en 1.770 geprognotiseerde woningen (mogelijke woningbouwplannen maar de vraag is wanneer deze gerealiseerd kunnen worden).

Binnen de laatstgenoemde categorie beschouwt de Raadswerkgroep onderstaande locaties als 'Kansrijk' om de gesignaleerde gaten in de programmering 2020 - 2029 (2.580 - 2.113 = 467 woningen) te dichten:
• Van der Mortelstraat /Gooweg (Achmea Noordwijk) 144 woningen;
• Molenweg (Noordwijkerhout) 140 woningen;
• Wantveld terrein Groot Hoogwaak (Noordwijk) 118 woningen;
• Gruenepad/Suzanne van Ettenstraat (Noordwijk) 52 woningen;
• Nog niet openbaar 96 woningen (niet bekend waar);
• Schoolstraat 3-7 (Noordwijk) 46 woningen;
• Van de Mortelstraat (complex 14) (Noordwijk) 37 woningen;
• Zeestroom (Noordwijkerhout) 22 woningen;
• Van Panhuysstraat 16 (kantoor NWS) (Noordwijk) 22 woningen;
• Julianahofje (Albertus van Velsenstraat) (Noordwijk) 19 woningen;
• Voormalig postkantoor Noordwijkerhout 18 woningen;
• Jan Kroonsplein (plan Admiraal) (Noordwijk) 13 woningen;
• Locatie Ireneschool (Noordwijkerhout) 8 woningen;
Totaal 735 woningen.

Buiten de planlijst van deze woningbouwlocaties vraagt de Raadswerkgroep politieke aandacht voor de mogelijke woningbouwontwikkeling, waarbij de grond die al in het bezit is van de gemeente Noordwijk, van de locaties Verloop en Admiraal-De Witt in Noordwijk aan Zee.

Maar ook het veel besproken terrein van de Firma Meeuwenoord aan de Victoriberg ziet de werkgroep toch als een goede mogelijkheid om woningbouw te realiseren. Het sluit volgens de werkgroep prima aan op Landgoed in den Houte en de Firma Meeuwenoord heeft nogmaals in mei van dit jaar aangegeven te willen verhuizen.

In de volgende commissievergadering zullen de politieke fracties en het college van B&W een mening geven over dit onderwerp, wordt dus opnieuw weer vervolgd.

Foto Google Maps.