Datum: 25-06-2021 - 09:43

02
jun
'21
Update: CDA en PUUR stellen vragen aan college over: Inbraken in zwembad De Schelft in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College beantwoordt vragen CDA en PUUR over: Inbraken in zwembad De Schelft.

De fracties van CDA en PUUR hebben vragen gesteld aan het college over: Inbraken in zwembad De Schelft. Vragen PUUR Noordwijk > Vandaag heeft de Raad uw brief van 4 mei jl. ontvangen waarin u aangeeft dat in de afgelopen periode er diverse keren sprake is geweest van inbraken in het huidige zwembad. Tevens schrijft u dat “alle leidingen en machines zijn meegenomen, waardoor...

heropening zeer lastig en erg kostbaar wordt”. U sluit af met de woorden dat het college “voornemens is om op korte termijn een besluit te nemen of het huidige zwembad heropenend kan worden”. Uw brief sprankelt niet van voortvarendheid en is tevens erg vaag. Om meer duidelijkheid te krijgen heeft de fractie PUUR aan u de volgende vragen:  

U schrijft dat er ‘diverse’ keren is ingebroken.

Vraag 1.
Welke maatregelen heeft u vóór de eerste inbraak getroffen om vandalisme en diefstal van waardevolle componenten uit de installatie te voorkomen? En waarom hebben deze geen effect gehad?

Antwoord:
Door de brand is het beveiligingssysteem van het gebouw verloren gegaan. Na de brand en tijdens de sloop zijn er door de verzekeraar camerazuilen geplaatst en heeft de verzekering beveiligingsbeambten in de avond/nacht en weekenden ingezet.

Dat ondanks deze maatregelen er toch ingebroken wordt zonder dit tijdig op te merken, geeft ook aan dat De Schelft bezocht is door professionele inbrekers, hetgeen ook door de ingeschakelde technische recherche is bevestigd.

Vraag 2.
Welke maatregelen heeft u nà de eerste inbraak getroffen om herhaling en verder mogelijk onomkeerbare gevolgen van diefstal te voorkomen?

Antwoord:
Op het terrein staat nog steeds een camerazuil en er wordt preventief meer gecontroleerd door de politie en alarmopvolgingsdienst.

“Alle leidingen en machines zijn meegenomen’ 

Vraag 3.
Wat moeten wij hieronder verstaan?

Antwoord:
Alles wat los en vast zit en een waarde vertegenwoordigt op de zwarte markt is door de inbrekers meegenomen. Het gaat dan om installaties zoals pompen, aggregaat, watermeter, maar ook veel elektrabedrading is vanwege het daarin aanwezige koper meegenomen.

Ook de vier bouwheaters die we op kosten van de verzekering hadden geplaatst om het zwembad vorstvrij en droog te houden zijn meegenomen. Inmiddels heeft een kostendeskundige voor ons inzichtelijk gemaakt wat het totale schadebedrag is als gevolg van de diefstal. Deze is geraamd op € 456.000,-

U bent voornemens om “op korte termijn te besluiten of het huidige zwembad heropend kan worden” 

Vraag 4.
Graag horen wij van u een datum waarop u dit besluit gaat nemen?

Antwoord:
Deze vraag is door de actualiteit achterhaald. Inmiddels hebben wij hierover met uw raad gecommuniceerd.

Vraag 5.
Welke afwegingen maakt u bij het nemen van dit besluit? 

Antwoord:
Deze vraag is door de actualiteit achterhaald. Inmiddels hebben wij uw raad een raadsvoorstel toegezonden om het zwembad De Schelft niet te heropenen en de vrijgekomen middelen in te zetten voor een tijdelijke multifunctionele hal.

Vragen fractie CDA:
In de brief van het college aan de raad van de gemeente Noordwijk van 4 mei 2021 over vandalisme in De Schelft valt te lezen dat heropening van het zwembad De Schelft zeer lastig gaat worden doordat er diverse keren is ingebroken en er leidingen en machines zijn gestolen. Naar aanleiding van deze brief heeft de fractie van het CDA de volgende vragen:

Vraag 1.
In u brief heeft u het over het feit dat er in de afgelopen periode sprake is geweest van diefstal in het zwembad. Hoe moeten wij ‘’de afgelopen periode‘’ lezen? Gaat het hier om weken, maanden?

Antwoord:
Er is in januari 2021 lood gestolen van de op het dak staande opbouwen. Dit is ontdekt tijdens reparatiewerkzaamheden. Ook is er een inbraak geweest in het gebouw. Waarschijnlijk zijn de inbrekers in het weekend van 24 april 2021 gestart met het ontmantelen van de installatie en het verwijderen van diverse apparatuur en leidingen. In de nacht van 26 april 2021 is het alarm van de buitenstaande camerazuil afgegaan en is de politie en alarmopvolging ter plaatse geweest.

Vraag 2.
Was er sprake van adequate beveiliging bij het zwembad (camera’s, alarmsysteem etc.)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn er direct na de brand in november veiligheidsmaatregelen genomen bij het zwembad om diefstal te voorkomen? Waarom wel/niet?

Antwoord:
Door de brand is het beveiligingssysteem van het gebouw verloren gegaan. Na de brand en tijdens de sloop zijn er door de verzekeraar camerazuilen geplaatst en heeft de verzekering beveiligings­beambten in de avond/nacht en weekenden ingezet.

Vraag 3.
In uw brief schrijft u dat heropening van het zwembad zeer lastig en kostbaar zal gaan worden door de recente inbraken. Kunt u aangeven in hoeverre het reëel was geweest om het zwembad te heropenen zonder de diefstal van de installaties?

Antwoord:
Deze vraag is door de actualiteit achterhaald. Inmiddels hebben wij uw raad een raadsvoorstel toegezonden om het zwembad De Schelft niet te heropenen en de vrijgekomen middelen in te zetten voor een tijdelijke multifunctionele hal.

Foto BON.