02
jun
'21
In memoriam: Krijn van der Slot (Erelid Oranjevereniging Noordwijkerhout)
Geschreven door Oranjevereniging Noordwijkerhout
Foto's Redactie BON

In memoriam: Krijn van der Slot (Erelid Oranjevereniging Noordwijkerhout)

In memoriam Krijn van der Slot: Erelid Oranjevereniging Noordwijkerhout. Op 28 mei j.l. ontvingen wij bericht van het overlijden van dhr. Q.B. van der Slot. Krijn van der Slot werd in 1979 bestuurslid van de Oranjevereniging Noordwijkerhout. Bij veel activiteiten was Krijn betrokken. In het bijzonder bij het Vogelschieten waar Krijn de initiator was om deze activiteit weer op het programma van de Oranjevereniging te zetten...

Dit met groot succes. Ook bij de Wielerronde, waar hij een ster was in het ophalen van premies en sponsorgelden, was hij erg betrokken. In 2005 werd Krijn na het bereiken van de 70-jarige leeftijd erelid. Mede door de verdienste bij de Oranjevereniging werd hij in 2007 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Krijn is altijd betrokken gebleven bij de Oranjevereniging. Was het niet als organisator dan wel als enthousiaste deelnemer van de Koninginnedrive en later de Midwinter Oranjedrive. Het afscheid dat wij moeten nemen van Krijn valt ons zwaar. In hem verliezen wij een zeer gewaardeerd oud-bestuurslid en erelid.

Wij wensen zijn vriendin, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur
Oranjevereniging Noordwijkerhout.