Datum: 06-12-2022 - 15:17
02
jun
'21
GOM herstructurering vordert ‘Zicht op clusterlocaties belangrijk’. (jaarverslag 2019)
Geschreven door Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
Foto's Redactie BON

GOM jaarverslag 2020: Herstructurering vertraagt 'Uitblijven clusterlocaties Greenportwoningen merkbaar'.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij heeft in 2020 beduidend minder projecten kunnen realiseren dan gepland. Door de nog steeds voortdurende onzekerheid over de (planologische) haalbaarheid van mogelijke clusterlocaties voor Greenportwoningen kan GOM niet alle herstructureringsprojecten contracteren en realiseren zoals gepland. Ook voor het komende jaar houdt het bedrijf rekening...

met minder investeringen en dus met vertraging in de herstructurering van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2020 dat vandaag werd gepubliceerd.

In het afgelopen jaar heeft GOM 0,9 ha nieuw bollenteeltareaal gerealiseerd, 1 ha verrommeling opgeruimd en 7 bouwtitels voor Greenportwoningen verkocht. Voorts zijn er 8 nieuwe contracten gesloten voor projecten die in de komende tijd zullen worden uitgevoerd.

GOM stelt dat het intergemeentelijke, ruimtelijk beleid voor het buitengebied succesvol is. De verstedelijking is effectief een halt toegeroepen. Het teeltcomplex en het karakter van de Bollenstreek zijn behouden en het landschap is op veel locaties opener geworden.

Er is een aanzienlijke hoeveelheid opstallen geruimd. Stabiel ruimtelijk beleid is volgens GOM randvoorwaardelijk om ook de komende jaren effectief door te kunnen gaan met de herstructurering. Dat zal hopelijk ook verdere grondspeculatie voorkomen.

De hoeveelheid bollengrond is in tien jaar tijd (vanaf de start van de planperiode in 2010) toegenomen met 16,6 ha. In diezelfde periode is in het buitengebied ruim 31 ha aan verouderde bedrijfsbebouwing en bouwmogelijkheden “opgeruimd”.

Ondanks de noodgedwongen stagnatie bij het contracteren van nieuwe projecten, blijft de interesse van grondeigenaren in de mogelijkheden van (her)ontwikkeling of modernisering op peil. In 2020 zijn 49 nieuwe locaties in onderzoek genomen.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij draagt eraan bij dat de Duin- en Bollenstreek mooier, economisch sterker en toekomstbestendig wordt. Dat doet GOM onder meer door met grondeigenaren afspraken te maken over het slopen van verouderde en niet meer gebruikte opstallen, door de groei van Greenportondernemingen ruimtelijk mogelijk te maken en moderne vestigingslocaties te ontwikkelen, door het landschap te verbeteren en door de ontwikkeling van nieuw, modern en duurzaam bollenteeltgebied mogelijk te maken.

GOM is opgericht in 2010, met de Greenportgemeenten als aandeelhouder. Het beleidskader voor het werk dat GOM doet, is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (vastgesteld in 2009 en herbevestigd in 2016).

De overheid (gemeenten en provincie) is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid. Daaronder valt het vaststellen van de al genoemde ISG, bestemmingsplannen en het al dan niet toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw.

Klik hier voor het jaarverslag van 2020.