Datum: 25-06-2021 - 08:05

31
me
'21
College wil niet meewerken aan verzoek huisvesting arbeidsmigranten in bedrijfswoning Westeinde in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College wil niet meewerken aan verzoek huisvesting arbeidsmigranten in bedrijfswoning Westeinde.

Bij de gemeente Noordwijk is een principeverzoek binnengekomen voor het gebruik van een bedrijfswoning als logiesruimte voor arbeidsmigranten op het Westeinde in Noordwijkerhout. In de besluitenlijst van de collegevergadering van mei staat, dat er is besloten om geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot het huisvesten van arbeidsmigranten in de bedrijfswoning. De reden die wordt...

aangegeven is, dat het niet past binnen de uitgangspunten van het buitengebied. De aanvrager wordt in kennis gesteld van het besluit.