Datum: 25-06-2021 - 10:01

31
me
'21
College start handhavingsprocedure wegens 'achterstallig onderhoud' gemeentelijk monument Langevelderweg 37c.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College start handhavingsprocedure wegens 'achterstallig onderhoud' gemeentelijk monument Langevelderweg 37c.

Het college van B & W van Noordwijk start een handhavingsprocedure tot het, op basis van artikel 125 van de Gemeentewet juncto 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht, opleggen van een 'last onder dwangsom' vanwege het achterstallige onderhoud van de oude Ruigrok-bollenschuur aan de Langevelderweg. Het object Langevelderweg 37C is opgenomen in het...

erfgoedregister als Gemeentelijk monument en verkeerd in slechte staat van onderhoud. Het inzetten van bestuursrechtelijke maatregelen tegen de eigenaar van de bollenschuur is daarom noodzakelijk om te voorkomen dat de staat van het gebouw nog verder verslechtert.

Een 'last onder dwangsom' is een dwangmiddel dat een bestuursorgaan heeft om burgers een onrechtmatige situatie te laten herstellen of te laten voorkomen. Wordt dit niet binnen de gestelde termijn gedaan, dan is een bepaald geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag in deze zaak is nog niet bekend.

Foto Google Maps.