Datum: 25-06-2021 - 09:37

29
me
'21
Bouwhekken rondom Bavo-hoofdgebouw geplaatst, restauratiewerkzaamheden gestart in Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Bron Gemeente Noordwijk

College wil meewerken aan realisatie 30 appartementen in Bavo-hoofdgebouw en uitbreiding tot 700 woningen op Landgoed in den Houte.

Het Bavo-hoofdgebouw is één van de weinige Rijksmonumenten in Noordwijkerhout. Om dit gebouw in goede staat te krijgen en te houden, gaf eigenaar Trebbe van Landgoed in den Houte in februari 2021 aan dat men woningen wilde realiseren in het hoofdgebouw. Het omgevingsplan staat de functie wonen niet toe omdat het tot nu toe een zorgfunctie heeft....

Onder voorwaarden gaf het college van B&W destijds aan dat men wel medewerking wilde verlenen. Een belangrijke voorwaarde was toen o.a. dat het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) akkoord ging met de aanpassingen aan het gebouw. Ook moesten er, ter compensatie, meer sociale woningen in het gebied worden gebouwd.

Ontwikkelingscombinatie Novaform/Trebbe b.v. heeft onlangs een verzoek ingediend, om maximaal 30 vrije sector appartementen te kunnen realiseren in het hoofdgebouw. Het college van B&W wil hiermee instemmen via een buitenplanse omgevingsvergunningsprocedure.

Maar wel onder de voorwaarde dat uit de goede ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het plan niet leidt tot onevenredige aantasting van de bestaande en beoogde kwaliteit van de omliggende fysieke leefomgeving.

Tevens heeft ontwikkelingscombinatie Novaform/Trebbe b.v. het verzoek bij de gemeente Noordwijk ingediend, om het aantal woningen van 664 naar 700 op het Landgoed in den Houte te vergroten. Binnen de gemeente zijn veel woningzoekenden en om meer mensen naar wens te kunnen laten wonen is uitbreiding van de bestaande woningvoorraad nodig.

De ontwikkelingscombinatie heeft de gemeente bij de aanvraag laten weten, extra woningen te kunnen realiseren op Landgoed in den Houte. In overeenstemming met het omgevingsplan zal 30% van de extra woningen worden gerealiseerd in het sociale segment.

Het college heeft in een reactie aangegeven dat men wil meewerken aan de bouw van meer woningen, omdat ook zij de noodzaak onderkennen dat er extra woningen worden gebouwd. Gelet op de tekorten in het sociale huursegment zal 30% van deze woningen in opdracht van een woningstichting worden gebouwd.

Luchtfoto Bavo-hoofdgebouw BON.