Datum: 25-06-2021 - 08:58

29
me
'21
College wil niet meewerken aan principeverzoek gebruik bedrijfsgebouw voor woning jongeren in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

College wil niet meewerken aan principeverzoek woning voor jongeren in bedrijfsgebouw Vlashoven.

Er is door de eigenaar van een bedrijfsgebouw een principeverzoek ingediend bij de gemeente Noordwijk, voor het wijzigen van het gebruik van het bedrijfsgebouw naar woningen voor jongeren op een perceel van de Vlashoven in Noordwijkerhout. Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft in het laatste collegeoverleg besloten om geen positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien...

van het plan en zegt dan ook geen medewerking toe. De aanvrager zal geïnformeerd worden over dit besluit middels een antwoordbrief. 

Foto PR.