Datum: 25-06-2021 - 16:11

27
me
'21
NZLokaal stelt vragen aan college over: toegankelijkheid nieuwe woonwijk voor mindervaliden en juiste straatnaam.
Geschreven door NZLokaal

NZLokaal stelt vragen aan college over: Kosten openstelling zwembad De Schelft.

Fractie NZLokaal: Het college van B&W van Noordwijk heeft de gemeenteraad op 20 mei jl. een brief gestuurd over de kosten van de openstelling van zwembad De Schelft. Het college schrijft in de brief dat deze kosten, als gevolg van de brand op 14 november vorig jaar en de recente diefstal, circa € 969.000 bedragen. Het college stelt dat dit bedrag de inschatting van het college overtreft...

Over deze kosten en de eventuele verhaalbaarheid op derden gaan de onderstaande vragen.

Vragen:

Vraag 1.
Heeft de gemeente een opstalverzekering afgesloten? En zo ja, tot welk bedrag is het pand verzekerd tegen brandschade? Aan welke voorwaarden moet voldaan worden voordat de verzekeringsmaatschappij de dekking uitkeert? Op welke termijn wordt de dekking uitgekeerd? Worden de kosten met betrekking tot de diefstal gedekt vanuit de opstalverzekering? En zo nee, waarom niet?

Vraag 2.
Is er een inboedelverzekering afgesloten? En zo ja, wat valt daar specifiek onder en tot welk bedrag zijn de spullen verloren gegaan door de brand verzekerd tegen brandschade? Aan welke voorwaarden moet voldaan worden, voordat de verzekeringsmaatschappij de dekking uitkeert? En op welke termijn wordt de dekking uitgekeerd? Worden de kosten met betrekking tot de diefstal gedekt vanuit de inboedelverzekering? En zo nee, waarom niet?

Vraag 3.
Indien er een opstal-, en/of inboedelverzekering aanwezig is: is er gebruik gemaakt van extra dekking in deze verzekeringen? Bijvoorbeeld voor het wegruimen, afbreken en afvoeren van het verzekerde object bij schade door brand. Graag toelichting op de extra dekking met betrekking tot bovengenoemde verzekeringen indien aanwezig.

Vraag 4.
Is er voor bovengenoemde verzekeringen een eigen risico aanwezig? En zo ja, wat zijn hiervan de kosten?

Vraag 5.
Kunt u het contract met ons delen wat er is afgesloten met het beveiligingsbedrijf? Wat zijn de algemene voorwaarden van het beveiligingsbedrijf? Worden de diensten door het beveiligingsbedrijf geleverd op basis van een inspannings-, of resultaatverplichting? In welke mate is het contractueel mogelijk om het beveiligingsbedrijf aansprakelijk te stellen voor de kosten veroorzaakt door de diefstal?

Vraag 6.
Wat is, met inachtneming van de antwoorden op voorgaande vragen, de hoogte van de kosten voor openstelling van zwembad De Schelft die uiteindelijk voor rekening van de gemeente zouden komen? 

Bij voorbaat dank voor een vlotte beantwoording.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van NZLokaal,
Lisette van der Vossen