Datum: 25-06-2021 - 07:57

21
me
'21
Stand van zaken De Schelft (38): Herbouw huidige Schelft zorgt voor jaarlijks extra begrotingstekort van 1 miljoen euro.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Stand van zaken De Schelft (38): Herbouw huidige Schelft zorgt voor jaarlijks extra begrotingstekort van 1 miljoen euro.

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand....

flinke rook- en waterschade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...

20-05-2021: Extra informatieavond commissie Welzijn over De Schelft.

Donderdagavond was er een online vergadering van de commissie Welzijn, hierin gaf wethouder Sjaak van den Berg een extra uitleg aan het Olco-rapport 'Toekomstvisie De Schelft' welke de dag ervoor pas verstuurd was naar de raadsleden. De wethouder gaf een samenvattende presentatie (zie onderaan de pagina) van het rapport waarbij de financiële gevolgen voor de gemeente van een nieuwe Schelft het hoofddoel waren.

Het was een informatieve vergadering waarbij de commissieleden alleen verhelderende vragen konden stellen, alle raadsleden kunnen nu het rapport en uitleg van de wethouder binnen de fracties verder bespreken. In de volgende vergaderingen zal men hun mening gaan geven en zal er uiteindelijk een beslissing genomen gaan worden op de gemeenteraadsvergadering van 22 juni.

Het rapport en de presentatie laten zien dat er door het college vijf varianten worden voorgesteld, 1-geen herbouw, 2-bouw van sporthal, 3-bouw multifunctioneel centrum, 4- bouw sporthal met zwembad en 5-bouw zwembad en multifunctioneel centrum (zoals de huidige Schelft).

De prijskaartjes en de gevolgen voor de jaarlijkse begroting bij elk van de vijf varianten kunt hier onder lezen. In de jaarlijkse lasten zit ook de reservering verwerkt voor de bouw van een nieuwe, nieuwe Schelft over 40 jaar. Volgens de wethouder heeft de oude gemeente Noordwijkerhout nooit geld gereserveerd voor een nieuwe Schelft.In één van de bijlages kunt u zien wat de kosten zijn voor een tijdelijke voorziening, het aanschaffen en plaatsen van een multifunctionele hal die dan op de hoek van de Schelfweg en Schippersvaartweg zou moeten verschijnen. Het bedrag wat dit moet gaan kosten zou binnen het normale budget voor De Schelft in de begroting vallen. Een oplossing voor het zwembad en zijn gebruikers is daar nog niet in verwerkt.

De wethouder gaf ook aan, natuurlijk afhankelijk voor welke variant je kiest, dat volgens experts bij de gemeente je er rekening mee moet houden, dat het nog vier tot vijf jaar gaat duren voordat de nieuwe Schelft er kan staan. Verschillende commissieleden vroegen zich af of het allemaal wel klopte die hoge bedragen voor de nieuwbouw.

Wethouder Sjaak van den Berg gaf aan dat alles berekend was naar de huidige bouwkosten die enorm gestegen zijn en dat er tegenwoordig ook veel hogere eisen gesteld worden aan dit soort gebouwen. Waarbij o.a. de veiligheid, duurzaamheid en hogere parkeernormen er voor zorgen dat een nieuwe Schelft vele malen duurder gaat worden dan een paar jaar geleden.

De uitkering (nu begroot op 4,5 miljoen) van de verzekering is nog onzeker hoe hoog die gaat worden en geldt alleen voor de sporthal. Het complex was in totaal verzekerd voor 9 miljoen, maar geld voor een nieuw zwembad zal de gemeente helemaal zelf moeten ophoesten. Wordt vervolgd.......

U kunt de vergadering terugluisteren bij punt 3, klik hier.

******
Alle nieuwsberichten over De Schelft gaan we hier verzamelen en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

37 > 20-05-2021 > Kosten openstelling zwembad De Schelft.

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)