Datum: 30-03-2023 - 07:28
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

21
me
'21
Fractie PvdA stelt vragen aan college over: Wellnessresort op de Langevelderslag.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Fractie PvdA stelt vragen aan college over: Wellnessresort op de Langevelderslag.

Fractie PvdA: In het Kustpact hebben ondertekenaars van het Kustpact met elkaar afgesproken, dat men bij initiatieven en ontwikkelingen, vroegtijdig het overleg aangaat met alle relevante partners. Nu is ons ter ore gekomen dat de gemeente Noordwijk in gesprek is getreden met een ondernemer, die reeds meerdere Wellnessresorts/hotels exploiteert, omtrent een ontwikkeling in de duinen bij de Langevelderslag...

Op het moment dat gesprekken worden gevoerd met ondernemers, is “het stadium vroegtijdig” zoals benoemd in het Kustpact in onze ogen ruimschoots gepasseerd.

Vragen PvdA:

Vraag 1.
Met welke relevante partners heeft u het overleg gezocht over uw voornemens omtrent een ontwikkeling nabij de Langevelderslag?

Vraag 2.
Waarom heeft u uw plannen, die toch in een gevorderd stadium lijken te zijn of waren, niet met de raad gedeeld?

Vraag 3.
Kunt u de raad alsnog informatie verstrekken over de ontwikkeling die u voor ogen heeft of had, in ieder geval over de locatie en omvang van de beoogde ontwikkeling?

Vraag 4.
Kunt u uitleggen hoe u denkt, gezien de kaders waar we ons aan hebben te houden gezien de ligging van de Langevelderslag binnen Natura 2000 en NNN gebied en het Kustpact, dat een Wellnessresort op die locatie een reële optie zou kunnen zijn?

Rommie van Dokkum
PvdA

Foto BON.