Datum: 25-06-2021 - 15:05

21
me
'21
Stand van zaken De Schelft (37): College besluit om zwembad niet te heropenen. (update: schadebedrag zwembad)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Stand van zaken De Schelft (37): College besluit om zwembad niet te heropenen. (update: schadebedrag zwembad)

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand....

flinke rook- en waterschade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...

17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen. (Bron Gemeente Noordwijk)
Het college besluit om het zwembad De Schelft in Noordwijkerhout niet te heropenen. Tevens stelt hij voor flink te investeren in een tijdelijke hal (zie raadsvoorstel). Nu is de gemeenteraad aan zet. Niet alles ging zaterdag 14 november 2020 op in de vlammenzee. De kordate brandweer redde een deel van De Schelft.

Na de brand was het de vraag of daar nog gezwommen kon worden. Begin mei 2021 kwamen diefstal en vandalisme aan het licht. Koper. Installaties. Er bleef weinig achter. Het college beloofde snel uitsluitsel te geven over de opties.

Dat kwam afgelopen week. De kosten voor het heropenen van het zwembad hebben het college onaangenaam verrast. Hij vindt de uitgave niet verantwoord en gebruikt het beschikbare geld liever voor een tijdelijke De Schelft. Het college heropent het zwembad dus niet en heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor de financiële afwikkeling ‘Raadsvoorstel niet heropenen zwembad De Schelft’.

Update 20-05-2021: Kosten openstelling zwembad De Schelft.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het college heeft uw raad geïnformeerd over de diefstal van machinerieën en materialen uit het zwembaddeel van De Schelft. Vandaag is een gespecificeerde rapportage ontvangen van deze schade. Dat de schade aanzienlijk was, was ons helder.

De opgenomen schade door een deskundige overtreft onze inschatting. De informatie hierover willen wij graag op hoofdlijnen met u delen. Voor de specificatie van de kostenopgaven verwijzen wij u als raad naar de griffie, waar de stukken vertrouwelijk voor u ter inzage liggen.

Om het zwembad tijdelijk open te stellen tot einde bouwkundige levensduur (2023), moeten diverse werkzaamheden plaatsvinden. Daarmee is een bedrag gemoeid van circa € 968.965,-. Deze kosten zijn enerzijds te relateren aan de brand en anderzijds aan de diefstal.

1. Kosten veroorzaakt door de brand, deze kosten bedragen: € 512.965,-

2. Kosten veroorzaakt door diefstal, deze kosten bedragen: € 456.000,- 

In de rapportage wordt een hoger bedrag vermeld, maar we hebben dit gecorrigeerd omdat een deel van de werkzaamheden ook zijn opgevoerd bij de kosten genoemd onder punt 1.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk
De secretaris, De burgemeester,

******
Alle nieuwsberichten over De Schelft gaan we hier verzamelen en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

36 > 19-05-2021 > Rapport 'Toekomstvisie De Schelft' marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek OLCO.

35 > 18-05-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' 3600x ondertekend.

34 > 17-05-2021 > College besluit om zwembad De Schelft niet te heropenen.

33 > 13-05-2021 > DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)