Datum: 25-06-2021 - 09:25

19
me
'21
Wethouder Sjaak van den Berg overleeft moties van afkeuring en treurnis inzake communicatie De Schelft.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Wethouder Sjaak van den Berg overleeft moties van afkeuring en treurnis inzake communicatie De Schelft.

De toekomst van De Schelft is al een tijdje het gesprek van de dag geworden in Noordwijkerhout, maar ook in de andere drie kernen van de gemeente Noordwijk blijft het item niet onopgemerkt. We hebben u al met minimaal 35 nieuwsitems, sinds de brand op zaterdag 14 november, op de hoogte gehouden. De brief van 13 april 2021 van het college aan de gemeenteraad....

zorgde voor veel onzekerheid bij de verenigingen die gebruik maken van De Schelft en de andere inwoners van Noordwijkerhout. Men ging zich zelfs afvragen of De Schelft überhaupt nog wel zou terugkomen. De petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout' moest voor publieke ondersteuning gaan zorgen voor een zekere terugkeer van De Schelft en het liefst met een zwembad erbij.

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 18 mei werd de petitie met 3600 ondertekenaars overhandigd aan burgemeester Wendy Verkleij. Maar daarmee was 'het gesprek van de dag' over de toekomst van De Schelft nog niet geheel ten einde en kreeg het een pittig vervolg in de raadsvergadering.

De fracties van Doen! en NZLokaal hadden afgelopen week al een verzoek interpellatie gedaan. Men wilde van het college (maar uiteindelijk ook van de raad) weten, wie zich uitspreekt voor de definitieve komst van een nieuwe Schelft. Verantwoordelijk wethouder Sjaak van den Berg gaf namens het college aan dat zij daar geen uitspraak over wilde doen.

Het college van B&W heeft zich volgens de wethouder de afgelopen maanden bezig gehouden met een aantal voorstellen met alle ins en outs (waaronder de belangrijke financiële kant) die men wil doen, zodat de gemeenteraad een wel overwogen besluit kan nemen over de toekomst van De Schelft.

Wethouder van den Berg gaf daarbij ook aan dat het zeker nog wel 3 tot 4 jaar kan gaan duren voordat er een nieuwe Schelft komt te staan. Tot die tijd heeft het college deze week een raadsvoorstel gedaan om een multifunctionele hal voor de gebruikers te plaatsen. Met de gebruikers van het zwembad gaat men nog in gesprek om te kijken voor een zwemwater-oplossing.

Een motie van de fractie van Doen! waarbij iedereen zich uitspreekt over wel of niet kiezen voor een nieuwe Schelft, behaalde het niet met 24 stemmen tegen en 2 voor. De reden was dat de meeste fracties wilde wachten tot aanstaande donderdag 20 mei, dan worden de mogelijke varianten voor een nieuwe Schelft gepresenteerd met de financiële consequenties daarvan.

Ook wordt op deze avond het onderzoek gepresenteerd dat door een bureau in opdracht van het college is uitgevoerd, over hoe de laatste gebruikers de toekomst van De Schelft graag zouden zien.

Het debat over De Schelft zorgde geregeld voor pittige discussies tijdens de raadsvergadering, vooral Astrid Warmerdam van de fractie van Doen! en Michael van Dormolen van de VVD-fractie hadden het een aantal keren flink aan de stok met elkaar. U kunt raadsvergadering terugkijken via de volgende link en deze begint bij punt 7.A.1.

Maar daar was het allemaal nog niet klaar mee, de eigen partij (NZLokaal) van wethouder Sjaak van den Berg diende ook nog een motie in. Zij gaven in deze motie aan dat het uitblijven van besluitvorming en heldere communicatie over de toekomst van De Schelft, leidt tot maatschappelijke onrust. Getuige de petitie “De Schelft terug in Noordwijkerhout”, het Manifest van de verenigingen van De Schelft, de brandbrief van de Sportraad Noordwijk en vele uitingen op de sociale media.

In de met meerderheid aangenomen motie riepen zij verantwoordelijk wethouder Sjaak van den Berg en het college op, om de inwoners en de raad (zoals al eerder belooft in februari 2021) maandelijks via alle communicatiekanalen van de gemeente te informeren over de stand van zaken van De Nieuwe Schelft en aanverwante onderwerpen zoals tijdelijke voorzieningen.

Maar dat ging een aantal fracties waaronder de VVD, GroenLinks, Doen! en PUUR niet ver genoeg, zij vonden dat wethouder van den Berg flink tekort geschoten had in de communicatie inzake De Schelft naar de raad en de inwoners toe. Zij dienden een motie van afkeuring tegen de wethouder in, maar die haalde het niet met 11 stemmen voor en 15 stemmen tegen.

Daarmee klaar zou je zeggen, maar niets daarvan. De fractie van de VVD wilde vervolgens met een minder zwaar politiek middel, een motie van treurnis, alsnog de wethouder laten weten dat hij zijn afspraken wat communicatie betreft niet is nagekomen betreffende De Schelft. Maar ook deze motie behaalde net geen meerderheid met 12 voor (Bruisend Noordwijk, D66, GroenLinks, PUUR, VVD) en 14 tegen.

Uitleg motie van treurnis en afkeuring. (bron Wikipedia)
Een motie van treurnis is een motie waarin wordt uitgesproken dat het orgaan dat de motie aanneemt een bepaalde gang van zaken of een bepaalde opstelling door degene, tegen wie de motie is gericht, betreurt. Deze motie heeft, net als alle andere moties (met uitzondering van de motie van wantrouwen), geen bindende kracht. De bewindspersoon tegen wie de motie zich richt hoeft dus geen gevolgen te verbinden aan een tegen hem aangenomen motie van treurnis.

Een reden om een motie van treurnis te willen aannemen in plaats van een motie van afkeuring is het feit dat bij een motie van afkeuring vaak de vertrouwenskwestie in beeld komt. Wil de indiener niet een blijk van gebrek aan vertrouwen in een bewindspersoon of diens bekwaamheid om te besturen tot uitdrukking brengen maar wel zijn of haar teleurstelling over iets uitspreken, dan kan een motie van treurnis worden gebruikt.