Datum: 25-06-2021 - 10:05

14
me
'21
Motie Bruisend Noordwijk: Handhaving paardenweiden en volkstuinen in de Bollenstreek moet stoppen.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Motie Bruisend Noordwijk: Handhaving paardenweiden en volkstuinen in de Bollenstreek moet stoppen.

Vanuit de fractie van Bruisend Noordwijk zal in de gemeenteraad van 18 mei 2021 een 'Motie Waarom Weg' worden ingediend om het college aan te sporen na overleg met de stichting 'Waarom Weg' te komen tot een alternatief handhavingsplan. Tot op heden is er vanuit de samenleving en in het bijzonder onze hobbyboeren' veel weerstand tegen de wijze, waarop door de ODWH (omgevingsdienst West-Holland)...

wordt opgetreden tegen vaak kleinschalig strijdig gebruik in de Bollenstreek. Het gaat dan om grond, die formeel is bestemd tot bollengrond, maar in de praktijk wordt gebruikt als dierenweide, volkstuin, hakhoutbos, privétuin of boomgaard.

Het doel van de 'Motie Waarom Weg' van Bruisend Noordwijk
Met de motie wil Bruisend Noordwijk bereiken, dat er wordt gekomen tot een goed en betekenisvol gesprek tussen partijen. Een goede communicatie over en weer. De insteek moet niet zijn: “Wij zullen als college onder het genot van een kop koffie de paardenliefhebbers wel uitleggen hoe de wet in elkaar steekt”, maar een gesprek over en weer en luisteren naar elkaars argumenten. Kortom een dialoog.

Een goede dialoog is dus een eerste stap om te komen tot een aanvaardbare oplossing van het geschil en ook nog te blijven binnen de huidige ISG-afspraken. Een win-win-situatie, doordat het bevorderen van biodiversiteit juist ook bijdraagt aan de doelstellingen van de ISG! Klik hier voor de motie.