Datum: 25-06-2021 - 09:12

13
me
'21
Stand van zaken De Schelft (33): Doen! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Stand van zaken De Schelft (33): DOEN! en NZLokaal zetten zwaar middel in en vragen college om 'kleur te bekennen'.

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand....

flinke rook- en waterschade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...

13-05-2021 > De fracties van DOEN! en NZLokaal doen verzoek tot het houden interpellatie over de toekomst van De Schelft.

Interpellatie (betekenis)
Een raadslid kan het college ter verantwoording roepen door een interpellatie aan te vragen over een actueel onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat. Een interpellatie is een van de zwaarste instrumenten van de raad. (Bron website gemeente Noordwijk)

Geachte voorzitter van de Raad,

DOEN! richt zich tot u met een verzoek tot interpellatie voor de raadsvergadering van 18 mei 2021. Het verzoek wordt mede ondersteund door mevrouw van der Vossen namens NZLokaal.

Op 14 november 2020 werd De Schelft door een verwoestende brand grotendeels in as gelegd. Nu, een half jaar later, is over de toekomst van De Schelft nog weinig duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de Schelft gemist wordt door een heel brede groep inwoners van de gemeente Noordwijk en met name de vele gebruikers van De Schelft.

Op 13 april heeft de raad de brief van het college ontvangen waarin het college aangeeft dat het nut en de noodzaak van de herbouw van De Schelft onderwerp van onderzoek is. Hierdoor lijkt de terugkeer van De Schelft op losse schroeven te staan.

De inhoud van deze brief roept bij de fracties van DOEN! en NZLokaal de volgende vragen op:

Vraag 1.
Op basis van de brief van 13 april, en ook op uitlatingen vanuit het college in de media concludeert de fractie van DOEN! dat het college niet bezig is met de vraag hóe De Schelft gaat worden teruggebouwd, maar blijkbaar ook óf er überhaupt een nieuwe Schelft moet komen. Kan het college aangeven of deze conclusie van DOEN! juist is?

Vraag 2.
Indien onze conclusie bij vraag 1 juist is, kan het college dan aangeven wanneer het zich deze vraag is gaan stellen. Met name de vraag of de Schelft herbouwd wordt staat naar volgens DOEN! haaks op eerdere uitspraken van het college in de programmabegrotingen van 2020 en 2021 en is in tegenspraak tot de brief van onze burgemeester daags na de brand.

Vraag 3.
De onduidelijkheid rond dit thema zorgt op dit moment voor veel onrust. Kan het college de gemeenteraad en de inwoners van Noordwijk duidelijkheid verschaffen en toezeggen dat de realisatie van een nieuwe Schelft op de locatie van de oude Schelft gegarandeerd is.

Het college wordt verzocht deze vragen tijdens de interpellatie te beantwoorden.

Toelichting
Op 20 mei a.s. staat een presentatie gepland, waarin het college verschillende varianten zal schetsen over de toekomst van De Schelft op basis van onderzoeksresultaten van een externe partij. DOEN! is van mening dat zowel het proces als de uitvoering van dit onderzoekbelangrijke vragen oproept. Vragen die eerst beantwoord moeten worden voordat er überhaupt over varianten gesproken wordt.

Het verzoek om een interpellatie gaat verder dan het stellen van vragen of het geven van toelichting. In dit geval doet DOEN! een beroep op de verantwoordelijkheid van het college in het proces rondom het toekomstig gebruik van het terrein.

Daarbij vindt DOEN! en NZLokaal het van groot belang dat de rust rondom dit thema terugkeert in de samenleving, zodat zo snel mogelijk op constructieve wijze met alle betrokkenen gewerkt kan worden aan de nieuwe Schelft.

Zoals eerder aangegeven vindt DOEN! het noodzakelijk eerst over de inhoud van de raadsbrief van 13 april, namelijk de uitgangspunten, te debatteren alvorens we over scenario’s spreken.

DOEN! hoopt dat dit interpellatiedebat zal leiden tot een goed begin van het proces tot besluitvorming voor een nieuwe Schelft vanaf 20 mei. Dit zonder verlies van tijd over opmerkingen die gedaan zijn in deze brief, maar vooral met in gedachten dat deze faciliteit zorgt voor het welbevinden van de bewoners van Noordwijk

Astrid Warmerdam DOEN!                     Lisette van der Vossen NZLokaal


Aanvullende vragen interpellatievragen Raadslid van der Vossen. (NZLOKAAL)


De maatschappelijke onrust wordt niet alleen veroorzaakt door de brief van het college van 13 april. Zoals blijkt uit het Manifest van de verenigingen van De Schelft en de brandbrief van de Sportraad Noordwijk komt dit ook door het uitblijven van besluitvorming over permanente en tijdelijke huisvesting voor de gebruikers.

Door het ontbreken van een perspectief worden niet alleen de gebruikers benadeeld, maar dit gaat ook ten koste van de functionele en financiële waarden van het huidige zwembad, dat bij de brand gespaard is gebleven. Totdat de nieuwe Schelft gereed is, zouden nog veel gebruikers plezier en welzijn kunnen hebben van het huidige zwembad dat, zoals het college in zijn brief van 23 december jl. schrijft, “hard nodig” is.

De fractie van NZLokaal heeft over het huidige zwembad de volgende vragen:
Vraag 4.
Is het college het met de fractie eens dat het uitblijven van besluitvorming nadelige effecten heeft op de mogelijkheden voor heropening van het huidige zwembad?

Vraag 5.
Wat heeft het college ondernomen om deze effecten te ondervangen en zo de schade aan het zwembad door bluswater, stilstaande installaties en vorst te voorkomen (nog afgezien van de inbraken waarover de fracties van CDA en Puur vragen hebben gesteld)?

Vraag 6.
Welke duidelijkheid kan het college aan de inwoners van Noordwijk en de gemeenteraad verschaffen over de mogelijkheden voor heropening van het zwembad? Of, als dat niet mogelijk is, voor alternatief zwemwater voor alle gebruikers van het zwembad, waaronder de vier zwemverenigingen, zwemleskinderen, senioren en andere aquasporters?

Het college wordt verzocht deze vragen tijdens de interpellatie te beantwoorden.

Lisette van der Vossen
NZLokaal

Alle nieuwsberichten over De Schelft gaan we hier verzamelen en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

32 > 07-05-2021 > Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft. > Vragen PUUR Noordwijk en CDA.

31 > 12-05-2021 > Overhandiging van manifest aan de politieke fracties over herbouw De Schelft.

30 > 16-04-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)

Dronebeelden Joop van der Weerd.