Datum: 25-06-2021 - 08:19

12
me
'21
Stand van zaken brand De Schelft (update 30): Petitie 2448x ondertekend en brandbrief Sportraad Noordwijk.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Stand van zaken De Schelft (update 31): Verenigingen maken zich ernstig zorgen en bieden manifest aan de politiek.

Zaterdag 14 november werd heel Noordwijkerhout opgeschrikt door de grote uitslaande brand in het sport- en evenementencomplex De Schelft, waarbij in de middag na het sein brandmeester duidelijk werd dat de sporthal totaal door de brand is verwoest. Maar ook de fitnessruimte van Optisport, de kleedkamers, kantoren, de toneelzaal en het zwembad liepen door de brand....

flinke rook- en waterschade op. Maar liefst rond de 30 organisaties, verenigingen en scholen maken veel of met regelmaat gebruik van De Schelft en zijn allemaal zwaar getroffen door de brand. Na de eerste grote schrik en ontzetting moeten we als Noordwijkerhout weer met zijn allen vooruitkijken en gaat BON u de komende tijd op de hoogte houden van: 'Na de verwoestende brand bij De Schelft. Hoe nu verder?'...

Beste fractievoorzitters,

Hierbij bieden wij u een manifest aan (zie hieronder) over de herbouw van De Schelft. De inhoud van het manifest spreekt voor zich.

Maandag 11 mei jl. hebben wij met de verantwoordelijk wethouders, de heren Van den Berg en Salman, over de stand van zaken gesproken. Wij hebben de indruk gekregen dat er met een positieve grondhouding gewerkt wordt aan de voorstellen aan de gemeenteraad over de herbouw van De Schelft en over een tijdelijke voorziening.

Inmiddels is er na de brand een halfjaar verstreken. Wij maken ons ernstig zorgen over de voortgang en snelheid van het besluitvormingsproces en over de mogelijke uitkomsten daarvan.

Een kopie van het manifest sturen wij naar de media.

Mede namens de voorzitters van de betrokken verenigingen en de Sportraad.

Manifest over herbouw De Schelft

Aan alle politieke partijen van de gemeente Noordwijk,

Op 14 november 2020 is De Schelft afgebrand. De afgelopen 40 jaar is De Schelft in Noordwijkerhout het middelpunt geweest van vele activiteiten, zowel op het gebied van sport als op het gebied van cultuur.

Alle betrokken verenigingen hebben de afgelopen jaren met verschillende intensiteit gebruik gemaakt van De Schelft. Een voorziening als De Schelft is een noodzakelijk voorwaarde voor het bevorderen van het sportieve en culturele leven en de sociale cohesie in Noordwijkerhout.

De discussie over de toekomst van De Schelft is al in 2018 van start gegaan. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2019 hebben alle politieke partijen zich uitgesproken voor het behoud in Noordwijkerhout van een accommodatie als De Schelft (zie hieronder).

Het bureau OLCO heeft de opdracht gekregen om de toekomst van De Schelft te onderzoeken. De brand heeft de noodzaak daartoe versterkt en de uitvoering versneld. Via een enquête hebben bijna 2000 Noordwijkerhouters zich uitgesproken voor de terugkeer van De Schelft op de oude locatie.

De gemeente Noordwijk wil een kuuroord zijn, ook voor de eigen burgers. Een voorziening als De Schelft is daarbij een waardevolle schakel en draagt bij aan het belang van gezond zijn en energiek en vitaal blijven.

Op 16 februari 2021 heeft de gemeenteraad vrijwel unaniem een motie aangenomen, die het college verzoekt om samen met de gebruikers de toekomst en functie van De Schelft in kaart te brengen.

Nog vóór het komende zomerreces dient het College een voorstel aan de Raad voor te leggen zodat tot besluitvorming kan worden overgegaan. 

Wij, de voorzitters van de betrokken verenigingen, maken ons ernstig zorgen over de voortgang en snelheid van dit besluitvormingsproces en over de mogelijke uitkomsten daarvan. Het kan niet zo zijn dat de gemeenschap van Noordwijkerhout (lange tijd) verstoken blijft van een voorziening als De Schelft. Het verleden heeft aangetoond dat deze voor het sociale, culturele en sportieve leven in Noordwijkerhout onmisbaar is.

Wij roepen alle politieke partijen in de gemeente Noordwijk op om de beloften, die in de verkiezingsprogramma’s zijn gedaan, waar te maken. Graag krijgen wij op korte termijn de gelegenheid om onze visie op en plannen over de nieuwbouw van De Schelft mondeling bij u toe te lichten.

De voorzitters van:
• Muziekvereniging Harpe Davids
• Handbalvereniging Northa
• Toneelvereniging ODI
• Zwemvereniging Noordwijkerhout
• Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc
• BadmintonKlub Noordwijkerhout,
• Carnavalsvereniging De Kaninefaaten,
• Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade
• Triatlon Noordwijkerhout en de Bollenstreek
• Sportraad Noordwijk.

Overzicht opmerkingen politieke partijen m.b.t. De Schelft verkiezingen 2019

Groen Links
De Schelft heeft een belangrijke functie in Noordwijkerhout. Het is een plek waar jong en oud samen komen en van zwemmen, andere sporten en gezelligheid genieten. GroenLinks Noordwijk ziet De Schelft, in welke vorm (nieuwbouw of verbouw) of in welke combinatie dan ook (met of zonder woningen ter financiering van het plan), terugkomen op de huidige locatie.

CDA
Goede accommodaties voor sport en carnaval, à la de Schelft, moeten in Noordwijkerhout aanwezig blijven.

Lijst Salman
Er komt een fatsoenlijke centraal gelegen accommodatie voor grootschalige dorpsevenementen.

NZLokaal
vechten voor het behoud van De Schelft, inclusief zwembad!
• werken aan een grotere tevredenheid over het beheer van de Schelft
• behoud en stimuleren/activeren van culturele activiteiten en evenementen (zoals Carnaval & Kermis)

VVD
De Schelft blijft. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen van de verenigingen die gebruikmaken van de locatie voor hun evenementen, zoals de carnavalsverenigingen.

PvdA
Cultuur en sport zorgen voor verbinding tussen mensen. Het vormt het cement van de samenleving. Bij cultuur en sport denken wij aan een breed scala aan activiteiten van carnaval tot KunstKlank, van de avondvierdaagse tot sport en bewegen voor en door ouderen. De voorzieningen die we nu hebben in onze dorpen, willen we behouden. We willen in ons eigen dorp naar de bibliotheek kunnen gaan en kunnen blijven zwemmen in De Schelft. Om de zwemvaardigheden van onze jeugd op peil te houden, willen we het schoolzwemmen weer invoeren. De PvdA wil vooral investeren in zorg, welzijn en cultuur. Extra investeringen in sport zijn niet meer nodig.

PUUR
Carnavallen met zijn allen. Carnaval is jaarlijks hét feest in de drie dorpen. Plezier verstevigt de verbinding tussen inwoners van alle leeftijden. Dat geldt ook voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking. We ontzorgen de carnavalsverenigingen en vrijwilligers door het bieden van passende accommodaties, efficiënte vergunningverstrekking en vrijwilligersverzekeringen. Zo blijft het organiseren ook een feest.

D66
De Schelft in Noordwijkerhout blijft voorlopig in bedrijf, haar functie moet hoe dan ook blijven.

Alle nieuwsberichten over De Schelft gaan we hier verzamelen en ook op de website van de gemeente Noordwijk kunt u informatie verkrijgen op een speciale Schelft-pagina, klik hier.

Eerdere berichten over de brand bij De Schelft kunt u hieronder lezen. 

30 > 16-4-2021 > Brandbrief Sportraad Noordwijk over De Schelft gericht aan het college van B&W en de gemeenteraad van Noordwijk.

29 > 25-04-2021 > Petitie 'De Schelft terug in Noordwijkerhout'. (binnen een dag 1724x ondertekend)

28 > 13-04-2021 > Brief met een update van het college aan de gemeenteraad.

27 > 25-03-2021 > Uitkomsten participatie De Schelft. (1700 deelnemers enquête)

26 > 07-03-2021 > Dronebeelden

25 > 15-02-2021 > Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft.

24 > 14-01-2021 > Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft.

23 > 23-12-2020 > Precieze oorzaak brand niet te achterhalen en hoe nu verder op korte en lange termijn.

22 > 19-12-2020 > Sloop van de laatste restanten van De Schelft. (foto's)

21 > 17-12-2020 > Mooie opbrengst Munnekeweij-actie.

20 > 14-12-2020 > Huis-aan-huis actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

19 > 13-12-2020 > Sloop van de restanten van De Schelft van 15 meter bovenaf.

18 > 11-12-2020 > Gemeente Noordwijk plaatst 7,5 meter hoge kerstboom bij De Schelft. (foto's)

17 > 10-12-2020 > Voortgang sloop 2. (foto's + filmpje)

16 > 07-12-2020 > Sloop van De Schelft van start (1). (foto's en filmpje > De Schelft van binnen en buiten)

15 > 07-12-2020 > Munnekeweij verkoopt eigengemaakte kerstkaarten en soep voor actie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft'.

14 > 04-12-2020 > Suzanne’s Feestshop regelt groot grime pakket voor Toneelvereniging ODI.

13 > 03-12-2020 > Update nieuws (13) na verwoestende brand bij De Schelft: o.a. sloop restanten op 7 december van start.

12 > 03-12-2020 > Martien Meiland zet crowdfundingactie 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' met een vlog in beweging.

11 > 29-11-2020 > Help Toneelvereniging ODI uit de brand. (update: datums inleverlocatie Café vd Geest)

10 > 27-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen De Schelft' na ondertekening bij notaris officieel van start.

9 > 26-11-2020 > Gemeente Noordwijk: Ontwikkelingen De Schelft

8 > 19-11-2020 > Werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart.

7 > 18-11-2020 > Stichting 'Nieuwe start verenigingen de Schelft' in oprichting in Noordwijkerhout.

6 > 17-11-2020 > Wethouder Sjaak van den Berg in het persgesprek over De Schelft:

5 > 17-11-2020: Een brief van burgemeester Wendy Verkleij naar aanleiding van de brand in De Schelft.

4 > 16-11-2020: Optisport geeft reactie op de grote uitslaande brand van De Schelft. (update zwemlessen)

3 > 15-11-2020: 'The Day After' de grote uitslaande brand van De Schelft'. (foto's en filmpje nablussen, reacties Odi en De Praktijk)

2 > 14-11-2020: 'Grote uitslaande brand verwoest De Schelft' een ramp voor Noordwijkerhout.

1 > 14-11-2020: Grote uitslaande brand verwoest sporthal De Schelft. (update 4: foto's en filmpje(s) > start brand t/m brandmeester)

Dronebeelden Joop van der Weerd.