07
me
'21
Update: CDA en PUUR stellen vragen aan college over: Inbraken in zwembad De Schelft in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Update: Fracties CDA en PUUR stellen vragen aan college over: Inbraken in zwembad De Schelft.

De fracties van CA en PUUR Noordwijk hebben vragen gesteld aan het college over: Inbraken in zwembad De Schelft. Vragen PUUR Noordwijk > Vandaag heeft de Raad uw brief van 4 mei jl. ontvangen waarin u aangeeft dat in de afgelopen periode er diverse keren sprake is geweest van inbraken in het huidige zwembad. Tevens schrijft u dat “alle leidingen en machines zijn meegenomen, waardoor...

heropening zeer lastig en erg kostbaar wordt”. U sluit af met de woorden dat het college “voornemens is om op korte termijn een besluit te nemen of het huidige zwembad heropenend kan worden”. Uw brief sprankelt niet van voortvarendheid en is tevens erg vaag. Om meer duidelijkheid te krijgen heeft de fractie PUUR aan u de volgende vragen:  

U schrijft dat er ‘diverse’ keren is ingebroken.

Vraag 1.
Welke maatregelen heeft u vóór de eerste inbraak getroffen om vandalisme en diefstal van waardevolle componenten uit de installatie te voorkomen? En waarom hebben deze geen effect gehad?

Vraag 2.
Welke maatregelen heeft u nà de eerste inbraak getroffen om herhaling en verder mogelijk onomkeerbare gevolgen van diefstal te voorkomen?

“Alle leidingen en machines zijn meegenomen’

Vraag 3.
Wat moeten wij hieronder verstaan?

U bent voornemens om “op korte termijn te besluiten of het huidige zwembad heropend kan worden”

Vraag 4.
Graag horen wij van u een datum waarop u dit besluit gaat nemen.

Vraag 5.
Welke afwegingen maakt u bij het nemen van dit besluit? 

Namens de fractie PUUR
Taetske T. Visser-Danser
fractievoorzitter

Vragen fractie CDA:
In de brief van het college aan de raad van de gemeente Noordwijk van 4 mei 2021 over vandalisme in De Schelft valt te lezen dat heropening van het zwembad De Schelft zeer lastig gaat worden doordat er diverse keren is ingebroken en er leidingen en machines zijn gestolen. Naar aanleiding van deze brief heeft de fractie van het CDA de volgende vragen:

Vraag 1.
In u brief heeft u het over het feit dat er in de afgelopen periode sprake is geweest van diefstal in het zwembad. Hoe moeten wij ‘’de afgelopen periode‘’ lezen? Gaat het hier om weken, maanden?

Vraag 2.
Was er sprake van adequate beveiliging bij het zwembad (camera’s, alarmsysteem etc.)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn er direct na de brand in november veiligheidsmaatregelen genomen bij het zwembad om diefstal te voorkomen? Waarom wel/niet?

Vraag 3.
In uw brief schrijft u dat heropening van het zwembad zeer lastig en kostbaar zal gaan worden door de recente inbraken. Kunt u aangeven in hoeverre het reëel was geweest om het zwembad te heropenen zonder de diefstal van de installaties?

Sebastiaan Duivenvoorde

Namens de fractie van het CDA

Foto BON.