Datum: 25-06-2021 - 09:18

07
me
'21
Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Diefstal van leidingen en machines zorgen voor grote vraagtekens heropenen zwembad De Schelft.

Het college van B&W heeft in een brief de gemeenteraad op de hoogte gesteld over vernielingen en de gevolgen voor het zwembad van De Schelft:
Geachte gemeenteraad, Zoals bekend maakt het college op dit moment de afweging hoe om te gaan met de gevolgen van de brand in de Schelft. Hierbij is ook de vraag aan de orde of het huidige zwembad te heropenen is. De afgelopen periode...

is er diverse keren sprake geweest van inbraken in het huidige zwembad. Helaas is recent geconstateerd dat er bij deze inbraken substantiële schade aan het zwembad is aangericht. Alle leidingen en machines zijn meegenomen waardoor heropening zeer lastig en erg kostbaar wordt. De politie doet op dit moment nader onderzoek.

Wij zijn voornemens om op korte termijn een besluit te nemen of het huidige zwembad heropend kan worden, maar willen u hierover informeren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Foto PR.