Datum: 25-06-2021 - 16:20

06
me
'21
Anemoonweg (Stuifduin) Landgoed in den Houte wordt aangepakt om verkeersveiligheid te verhogen in Noordwijkerhout.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Anemoonweg (Stuifduin) Landgoed in den Houte wordt aangepakt om verkeersveiligheid te verhogen.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad een brief gestuurd met als onderwerp 'Verkeersveiligheid Landgoed in den Houte': Eind januari 2021 zijn de eerste woningen op het Landgoed in den Houte, het voormalige psychiatrisch inrichtingsterrein St Bavo, opgeleverd. De komst van nieuwe bewoners betekent een nieuwe fase in dit project op weg naar de eindsituatie omstreeks 2024/2025....

Het college van B&W constateert dat de combinatie van woon- en bouwverkeer leidt tot ongewenste (verkeers)situaties. Met deze brief wil het college de gemeenteraad informeren hoe we dit oplossen.

Tijdelijke route woonverkeer
De gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft destijds ingestemd met de transformatie van het Bavoterrein naar een woonwijk met maximaal 700 woningen mits de verkeersafwikkeling voor het grootste deel zou plaatsvinden via een nog nader aan te leggen ontsluitingsweg. Voor circa 150 woningen vindt de definitieve ontsluiting plaats op de Victoriberg.

De ontsluitingsweg "De Zanderij" is nu ruim anderhalf jaar in gebruik evenals de hoofdontsluitingsweg op het Landgoed in den Houte. Al het bouwverkeer naar en van Landgoed in den Houte wordt afgewikkeld via deze wegen. Nu de eerste woningen worden bewoond en de bewoners dezelfde hoofdroute gebruiken op de nieuwbouwlocatie worden we geconfronteerd met ongewenste en mogelijk gevaarlijke situaties.

Deze urgentie wordt ook door de ontwikkelingscombinatie gezien nu de bouw van nieuwe deelplannen op het Landgoed in den Houte op korte termijn van start gaat. Om mogelijke ongelukken voor te zijn, willen wij het bouw- en woonverkeer van elkaar scheiden. Dit is mogelijk door het woonverkeer van de eerste 130 woningen tijdelijk af te wikkelen via de straat Stuifduin (voormalige Anemoonweg).

De tijdelijke situatie wordt opgeheven voor de zomer van 2022 als er een alternatieve route beschikbaar komt. In het dwarsprofiel van de Stuifduin is geen voetpad/trottoir opgenomen. De (kwetsbare) bewoners van onder andere het Raamwerk lopen hier op de weg.

Nu deze weg drukker gaat worden, is dit niet meer veilig. De ontwikkelaar zal daarom de huidige straat verbreden, waarbij een deel van de huidige weg alleen toegankelijk is voor voetgangers. Het voetpad wordt via barriers gescheiden van de rijbaan. Op deze manier wordt ook voor de voetgangers een veilige situatie gecreëerd.

Foto gemeente Noordwijk