Datum: 16-05-2021 - 07:30
05
me
'21
Nieuwsbrief Woningstichting Sint Antonius van Padua in Noordwijkerhout.
Geschreven door Woningstichting Sint Antonius van Padua

Nieuwsbrief Woningstichting Sint Antonius van Padua.

Onlangs is de eerste nieuwsbrief van dit jaar van  Woningstichting Sint Antonius van Padua  verschenen. Wij zijn met elkaar nu ruim een jaar in de ban van de corona uitbraak. De beperkende maatregelen hebben nog nadrukkelijker aangetoond welke belangrijke rol ieders eigen woning speelt. Een veilige thuisbasis in een tijd waarin de pandemie haar diepe sporen trekt in ieders individuele leven en dat van allen...

om hem of haar heen. Ook aan onze eigen medewerkers zijn de opgelegde verplichtingen niet voorbij gegaan. Ons kantoor was vaker gesloten waardoor het persoonlijke contact niet zo vanzelfsprekend was als wij met zijn allen willen. Er is ook door ons veel vanuit huis gewerkt en digitaal vergaderen en overleggen, ook met de partners in ons netwerk, werd de norm.

Best lastig als je net een Ondernemingsplan hebt gelanceerd met heel veel nieuwe initiatieven en plannen. Dankzij de grote inzet van iedereen binnen onze organisatie zijn wij, ondanks alle belemmeringen voort gegaan op de uitgezette weg. Wij zorgen voor nieuwbouw op momenteel drie locaties en blijven zoeken naar nieuwe locaties.

Wij zijn voortvarend doorgegaan met het verduurzamen van onze woningvoorraad. Wij zijn blijven werken aan het optimaliseren van de leefomgeving. En last but not least is ook de dienstverlening aan onze huurders met voortvarendheid doorgezet.

De beschikbare vaccins, de vaccinatieprogramma’s en de sneltesten sterken ons in onze mening dat wij op korte termijn weer in de normaal stand kunnen staan. Dat is maar goed ook want er is heel veel te doen en goed werk te verrichten.

Merlien Welzijn
directeur/bestuurder 

Klik op foto voor de nieuwsbrief-items.