Datum: 06-05-2021 - 09:24
03
me
'21
Padua bevriest alle huren en komt huurders nog meer tegemoet in Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Woningstichting Sint Antonius van Padua

Padua bevriest alle huren en komt huurders nog meer tegemoet.

Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft in navolging van een ministerieel besluit alle huren bevroren en heeft daarbovenop maatregelen genomen om de huurders nog meer tegemoet te komen. Minister Ollongren heeft na een aangenomen motie in de Tweede Kamer besloten dat de huren in de sociale sector tussen 1 juli dit jaar en 30 juni volgend jaar niet verhoogd mogen worden...

Padua neemt de wettelijke maatregel over. Dit betekent dat de huren van haar sociale woningen in Noordwijkerhout en De Zilk voor de genoemde periode gelijk blijven aan de huidige.

Alle huurders worden ontzien
Padua neemt meer maatregelen om haar huurders te ontzien in dit, door Covid 19, bijzondere jaar. Met een positief advies van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijkhout De Zilk heeft Padua besloten om ook de huren van haar vrije sector woningen eenmalig niet te verhogen. Padua maakt dan ook geen gebruik van de beschikbare ruimte om de vrije sector huur te verhogen met 1 procent plus inflatie.

Wat voor de vrije sector woningen is besloten, geldt ook voor de prijzen van de verhuurde parkeerplaatsen en de garages. Verder worden de kosten van het serviceabonnement en de glasverzekering niet verhoogd. Alle huurders zijn met een brief van Padua op de hoogte gebracht van de bevriezing van de huren.

Aantal huishoudens krijgt huurverlaging
In de wet ‘eenmalige huurverlaging’ is geregeld dat een aantal netto huren verlaagd wordt. Het gaat om de huishoudens die op basis van de gegevens van de Belastingdienst een te hoge huur betalen in relatie tot hun inkomen. Die gaan met ingang van 1 mei van dit jaar minder huur betalen. Alle betrokken huurders van Padua zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Omdat er mogelijk huurders zijn die recent te maken hebben gekregen met een inkomensdaling, kunnen die aan de hand van de infographic op de website van Padua alsnog een aanvraag doen voor huurverlaging. Dat kan tot 31 december van dit jaar.