Datum: 06-05-2021 - 09:12
01
me
'21
NZLokaal stelt vragen aan college over: toegankelijkheid nieuwe woonwijk voor mindervaliden en juiste straatnaam.
Geschreven door NZLokaal

NZLokaal stelt vragen aan college over: toegankelijkheid nieuwe woonwijk voor mindervaliden en juiste straatnaam.

Fractie NZLokaal: Op het terrein van Landgoed In den Houte zijn de eerste woningen middels opgeleverd en bewoond. In deze nieuwbouwwijk worden de straten en parkeerplaatsen aangelegd en bomen geplant. Toch is er een aandachtpunt waar mindervalide mensen minder goed mee uit de voeten kunnen. Ter hoogte van de Sint Tarciciuslaan of Sint Tarcisiuslaan is er geen rekening...

 gehouden met mindervalide stoep op- en afgangen. Op de controle van de aanleg van deze schuine trottoirbanden voor mindervalide weggebruikers hebben wij de volgende vragen aan het college:

Vraag 1.
Controleert de gemeente bij oplevering van een straat of woonwijk of het ook voor mindervalide mensen goed toegankelijk is gemaakt?

Vraag 2.
Zo ja, wanneer kunnen de bewoners verwachten dat dit hier alsnog wordt aangepast en dit als aandachtpunt voor het verdere woningbouw project mee te nemen?

Vraag 3.
Zo nee. Kan het college afspraken gaan maken met de uitvoerende en of verantwoordelijke partij deze noodzakelijk weginrichting voor mindervalide mee te nemen in het verdere project en op de Sint Tarciciuslaan punt dit alsnog aan te passen?

Vraag 4.
Wat is de juiste straatnaam, Sint Tarcisiuslaan of volgens het straatnaambordje Sint Tarciciuslaan? (Redactie BON: zie eerder nieuwsitem)

Met vriendelijke groet,
Wally Rodenburg
NZLokaal raadslid.

Foto PR.