Datum: 28-11-2022 - 16:21

02
me
'21
Samenwerkingsverband van vier seniorenverenigingen onder de naam Federatie Senioren-4-Noordwijk.
Geschreven door Senioren4 Noordwijk
Foto's Redactie BON

Samenwerkingsverband van vier seniorenverenigingen onder de naam Federatie Senioren-4-Noordwijk.

Sinds de fusie van 1 januari 2019 van de gemeente Noordwijk met de gemeente Noordwijkerhout hebben de twee Noordwijkse, de Noordwijkerhoutse en De Zilkse seniorenverenigingen samenwerking gezocht. Op 11 december 2020 werd de samenwerking officieel bekrachtigd door de oprichting van de vereniging Federatie Senioren-4-Noordwijk en ondertekening van de statuten. Eveneens vond inschrijving...

in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel plaats. Door de corona was het nog niet mogelijk om het bestuur officieel samen te stellen, maar dat is onlangs toch gelukt evenals het nieuwe logo.

Tot voorzitter is benoemd Baukje Mulder-Veenema (KBO Noordwijk), tot vice-voorzitter Ton Donders (ANSV), tot secretaris Leo van der Lans (Oud en Jong Actief, KBO Noordwijkerhout) en tot penningmeester Gerard Alders (KBO De Zilk)

Senioren-4-Noordwijk stelt zich ten doel:
1. Op te treden als overkoepelend samenwerkingsverband voor haar leden.

2. Het behartigen van de belangen van de inwoners van Noordwijk van vijftig jaar en ouder in het algemeen en die van de aangesloten organisaties in het bijzonder, zodat de integratie, de gelijkwaardigheid en de participatie van de ouderen binnen de samenleving wordt bereikt.

Voorts al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn; een en ander met inachtneming van en respect voor de eigenheid van ieder aangesloten lid.