Datum: 06-05-2021 - 08:02
30
apr
'21
Aantal aanvragen startersleningen fors toegenomen in de gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Bron Gemeente Noordwijk

Aantal aanvragen startersleningen fors toegenomen in gemeente Noordwijk.

Op 29 september 2020 is de regeling Starterslening Noordwijk aangepast en geharmoniseerd. Hierin werd ook de motie 'Helpende hand voor starters' meegenomen. Middels een informatiebrief geeft het college van B&W de gemeenteraad een tussenrapportage over het verloop van de Starterslening Noordwijk. Na het vaststellen van de nieuwe verordening is een brede communicatiecampagne opgezet...

Via diverse social media kanalen is er breed gecommuniceerd over de nieuwe regeling. Ook werd gedurende de maand oktober op de informatieborden geadverteerd en is met een filmpje specifiek ingezet voor de doelgroep.

De hypotheekverstrekkers en makelaars hebben posters en digitale informatiebrochures ontvangen en konden op die manier de starters informeren over de uitbreiding van de regeling. Sinds donderdag 22 april wordt de starterslening opnieuw onder de aandacht gebracht worden met een vervolg-campagne op social media.

Tussenrapportage Starterslening Noordwijk.
Het aantal aanvragen is sinds de inwerkingtreding van de nieuwe verordening fors toegenomen. Deze tendens heeft zich ook in het eerste kwartaal van dit jaar doorgezet, zie de cijfers van de tussenrapportage hieronder. In het tweede kwartaal van 2022 zal er volgens afspraak door het college een uitgebreide evaluatie aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Wat valt op?
* Na het aanpassen van de regeling is het aantal aanvragen in het laatste kwartaal van 2020 verdubbeld ten opzichte van de eerste drie kwartalen van dat jaar.
* In de periode januari t/m september 2020 is een totaalbedrag van € 107.800 aan startersleningen verstrekt. Het laatste kwartaal van 2020 een totaalbedrag van € 216.500.
* Van de aanvragen (op basis van de nieuwe regeling) waren er 5 voor de aankoop van een woning in Noordwijk en 3 voor de aankoop van een woning in Noordwijkerhout. In totaal zijn hiervan 6 leningen verstrekt. Eén aanvraag is nog in behandeling en één starter heeft toch afgezien van een starterslening.
* In het eerste kwartaal 2021 zijn 8 leningen aangevraagd, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.
* Van de 8 aanvragen waren er 5 voor de aankoop van een woning in Noordwijk en 3 voor de aankoop van een woning in Noordwijkerhout (dezelfde verhouding als het laatste kwartaal van 2020).
* Sinds de nieuwe regeling (1 oktober 2020) is een totaalbedrag van € 383.700 aan leningen verstrekt.
* Het gemiddelde bedrag van een starterslening is ongeveer € 42.600.
* Het gemiddelde aankoopbedrag van een woning bedraagt € 280.600.
* Er is gebruik gemaakt van de verruiming. Zowel het gemiddelde bedrag van een starterslening als de gemiddelde aankoopprijs van de woning waren fors hoger dan bij de vorige regeling.
* Er is nog voldoende budget beschikbaar. Op 1 april 2021 bedroeg het saldo van het fonds bij SVn ruim 1,7 miljoen euro

Promofilmpje starterslening gemeente Noordwijk met de Noordwijkerhoutse Mandy v/d Burg.