Datum: 16-05-2021 - 08:53
29
apr
'21
Padua schroeft bouw aantal woningen fors op in Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Woningstichting Sint Antonius van Padua

Padua schroeft bouw aantal woningen fors op.

In voorgaande jaren bouwde woningstichting Sint Antonius van Padua gemiddeld 30 sociale woningen per jaar. Dit jaar zijn dat er ruim drie maal zo veel. Om precies te zijn 108 op drie verschillende locaties. Die opgaande lijn wil de woningstichting vasthouden in haar werkgebied Noordwijkerhout en De Zilk. Tot 2030 wil Padua 700 woningen aan haar huidige woningvoorraad toevoegen...

De grote sprong naar voren is een bewuste keuze. Directeur-bestuurder van Padua Merlien Welzijn: “Wij onderzoeken allerlei mogelijkheden om de zo belangrijke doorstroming te bevorderen. Onze conclusie is dat de mooiste en snelste manier het bouwen van nieuwe woningen is. Dat zorgt ervoor dat onze huurders, vanwege hun veranderde huishouden of andere wensen door kunnen stromen naar beter passende woningen.”

Padua wil in die doorstroming een actieve rol blijven spelen. “De nieuwe woningen worden met voorrang aangeboden aan huurders die een sociale huurwoning van ons achterlaten en aan inwoners van de gemeente Noordwijk. Hierdoor komen er weer woningen vrij voor de andere woningzoekenden die vaak al jaren wachten.”

Essentieel is dat er door inspanningen van de gemeente, Padua en andere betrokkenen werk gemaakt wordt van het opsporen en vastleggen van nieuwe bouwlocaties. Dat is ook dit jaar weer actueel want de woningstichting is bijna klaar met de bouw van de woningen op het BAVO terrein en de nieuwbouwlocatie Het Zilt in De Zilk zijn in een ver gevorderd stadium.

Op de derde locatie aan de Schippersvaartweg is gestart met de eerste boringen voor de daar te bouwen woningen. Ook die zullen volgens het beleid van Padua aangeboden worden aan huurders van de stichting die een woning achter laten en andere inwoners van Noordwijk. “Het is en blijft van essentieel belang dat wij snel zicht krijgen op vervolglocaties. Die zijn er op dit moment niet.

Een pijnlijke constatering want de aanloop naar daadwerkelijk kunnen bouwen is vaak erg lang”. Het gevolg is dat de wachtlijsten blijven oplopen. “In onze regio moeten woningzoekenden ruim 6 jaar wachten op een huis. Hoe hoog de nood is zagen wij bij de 30 woningen die wij op het Bavo terrein hebben gebouwd. Er kwamen ruim 1.000 gegadigden op af”.

Manager Vastgoed Cock van Leeuwen: “Het is flink aanpoten om onze nieuwbouw doelstellingen te realiseren, maar gelukkig zijn we wel wat gewend en kunnen wij het goed bijbenen. Bouwen is ons ding. We zijn er trots op en doen het graag. Het is mooi om te zien hoeveel mensen blij gemaakt kunnen worden met een passende, betaalbare en duurzame woning. Daar doen we het voor”.

Sint Antonius van Padua laat het niet bij deze sprong naar voren. In het ondernemingsplan is opgenomen dat er tot 2030 700 woningen aan de huidige woningvoorraad worden toegevoegd.

Foto's PR en BON.
Foto 1 en 2 locatie oud-Munnekeweij, foto 3 locatie Het Zilt en foto 4 locatie Landgoed in den Houte.